Main Menu
User Menu

Úřad hospodářsko-správní služby 1. divise [1920-1930]

1st Division Office of the Economic-administrative Services

     
Název:
Name:
Úřad hospodářsko-správní služby 1. divise
Originální název:
Original Name:
Úřad hospodářsko-správní služby 1. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1920
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
11.03.1930
Nástupce:
Successor:
Úřad intendanční služby 1. divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1920-11.03.1930 1. divise
01.01.1920-15.09.1925 Úřad hospodářsko-správní služby zemského vojenského velitelství pro Čechy
15.09.1925-11.03.1930 Úřad hospodářsko-správní služby zemského vojenského velitelství v Praze
Dislokace:
Deployed:
01.01.1920-11.03.1930 Praha, Kasárny Jiřího z Poděbrad /

Velitel:
Commander:
01.01.1920-00.04.1925 Volanský, Josef (podplukovník intendantstva)
00.04.1925-00.01.1927 Nebeský, Ferdinand (plukovník intendantstva)
00.01.1927-00.12.1927 Čuberka, František (major intendantstva)
00.12.1927-00.01.1928 Čuberka, František (podplukovník intendantstva)
00.01.1928-00.12.1928 Suda, Otakar (major intendantstva)
00.12.1928-11.03.1930 Suda, Otakar (podplukovník intendantstva)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 1. divise
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/Urad-hospodarsko-spravni-sluzby-1-divise-1920-1930-t166856#501933Verze : 5
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1st-Division-Office-of-the-Economic-administrative-Services-t166856#501933Version : 0
MOD