Main Menu
User Menu

Úřad zdravotnické služby 1. divise [1920-1938]

1st Division Office Health Services

     
Název:
Name:
Úřad zdravotnické služby 1. divise
Originální název:
Original Name:
Úřad zdravotnické služby 1. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1920
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 113
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1920-24.09.1938 1. divise
01.01.1920-15.09.1925 Úřad zdravotnické služby zemského vojenského velitelství pro Čechy
15.09.1925-01.09.1936 Úřad zdravotnické služby zemského vojenského velitelství v Praze
01.09.1936-24.09.1938 Úřad zdravotnické služby I. sboru
Dislokace:
Deployed:
01.01.1920-24.09.1938 Praha, Kasárny Jiřího z Poděbrad /

Velitel:
Commander:
01.01.1920-19.07.1923 Tahal, Bohumil, MUDr. (plukovník zdravotnictva)
19.07.1923-00.04.1924 Tahal, Bohumil, MUDr. (generál zdravotnictva V. hodnostní třídy)
00.04.1924-16.12.1927 Zapský, Ludvík, MUDr. (generál zdravotnictva V. hodnostní třídy)
16.12.1927-00.02.1928 Zapský, Ludvík, MUDr. (generál zdravotnictva)
00.02.1928-04.05.1928 Mandaus, Josef, MUDr. (plukovník zdravotnictva)
04.05.1928-00.02.1929 Mandaus, Josef, MUDr. (generál zdravotnictva)
00.02.1929-13.11.1930 Karas, Štěpán, MUDr. (plukovník zdravotnictva)
13.11.1930-00.11.1931 Karas, Štěpán, MUDr. (generál zdravotnictva)
00.11.1931-13.07.1933 Smělý, Josef, MUDr. (plukovník zdravotnictva)
13.07.1933-00.12.1933 Smělý, Josef, MUDr. (generál zdravotnictva)
00.12.1933-00.07.1934 Žitník, Jan, MUDr. (plukovník zdravotnictva)
00.07.1934-00.12.1935 Pytlík, Robert, MUDr. (plukovník zdravotnictva)
00.12.1935-00.06.1937
00.06.1937-24.09.1938 Sojka, Antonín, MUDr. (plukovník zdravotnictva)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 1. divise
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/Urad-zdravotnicke-sluzby-1-divise-1920-1938-t166855#501932Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1st-Division-Office-Health-Services-t166855#501932Version : 0
MOD