Main Menu
User Menu

Plukovník generálního štábu [1919-1953]

General Staff Colonel

     
Název hodnosti:
Name of Rank:
plukovník generálního štábu
Důstojnická skupina:
Officers Group:
důstojníci zbraní
Datum vzniku:
Established:
01.11.1919
Předchůdce:
Preceding Rank:
Datum zániku:
Abolished:
10.06.1953
Nástupce:
Succeeding Rank:
plukovník
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
generál V. hodnostní třídy
brigádní generál
Hodnost nižší:
Lower Rank:
podplukovník generálního štábu
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
plukovník pěchoty
plukovník tankového vojska
plukovník dělostřelectva
plukovník automobilního vojska
plukovník vzduchoplavectva
plukovník letectva
plukovník jezdectva
plukovník vozatajstva
plukovník ženijního vojska
plukovník telegrafního vojska
plukovník spojovacího vojska
Počet udělení:
Number of Appointments:

URL CZ: https://www.valka.cz/Plukovnik-generalniho-stabu-1919-1953-t166829#501859Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/General-Staff-Colonel-t166829#501859Version : 0
MOD
URL CZ: https://www.valka.cz/Plukovnik-generalniho-stabu-1919-1953-t166829#592932Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/General-Staff-Colonel-t166829#592932Version : 0
MOD