Main Menu
User Menu

Hraničářský prapor 11 [1933-1938]

11th Border Battalion

     
Název:
Name:
Hraničářský prapor 11
Originální název:
Original Name:
Hraničářský prapor 11
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1933
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Hraničářský prapor 31
Hraničářský prapor 11
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1933-15.10.1935 10. divise
15.10.1935-22.05.1938 9. divise
22.05.1938-24.09.1938 6. divise
Dislokace:
Deployed:
15.09.1933-30.09.1937 Štúrovo, kasárny /
30.09.1937-22.05.1938 Nána, Kasárny /
22.05.1938-24.09.1938 Hrušovany u Brna, kasárny /

Velitel:
Commander:
15.09.1933-00.11.1934 Pulanich, Anton (Plukovník)
00.11.1934-00.01.1935 Krojidlo, Josef (Podplukovník)
00.01.1935-00.02.1935 Lehovec, František (Podplukovník)
00.02.1935-15.09.1938 Zatloukal, František (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1938-15.09.1938 Strážní prapor XXXIV

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Hraničářský prapor 11
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/Hranicarsky-prapor-11-1933-1938-t165665#499555Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11th-Border-Battalion-t165665#499555Version : 0
MOD