Main Menu
User Menu

Horský prapor XII [1931-1933]

12th Mountain Battalion

     
Název:
Name:
Horský prapor XII
Originální název:
Original Name:
Horský prapor XII
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1921
Předchůdce:
Predecessor:
III. prapor Horského pěšího pluku 4
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1933
Nástupce:
Successor:
III. prapor Horského pěšího pluku 4
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1921-15.09.1933 Horský pěší pluk 4
Dislokace:
Deployed:
01.01.1921-15.09.1933 Prešov, Kasárny Jana Jiskry z Brandýsa /

Velitel:
Commander:
01.01.1921-00.01.1923 Bárta, Miloslav (podplukovník pěchoty)
00.01.1923-00.01.1923 Bárta, Miloslav (plukovník pěchoty)
00.01.1923-00.12.1923 Kudrna, Miloš (podplukovník pěchoty)
00.12.1923-00.11.1924 Kudrna, Miloš (plukovník pěchoty)
00.11.1924-00.10.1925 Palacký, Josef (podplukovník pěchoty)
00.10.1925-00.04.1927 Hlava, Josef (major pěchoty)
00.04.1927-00.01.1929 Vonka, František (plukovník pěchoty)
00.01.1929-15.09.1933 Pospíšil, Josef (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1921-15.09.1933 1. rota horského praporu XII
01.01.1921-15.09.1933 2. rota horského praporu XII
01.01.1921-15.09.1933 3. rota horského praporu XII
01.01.1921-15.09.1933 4. rota /kulometná/ horského praporu XII
01.01.1921-15.09.1933 Náhradní rota horského praporu XII
01.01.1921-15.09.1933 Technická rota horského praporu XII

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Horský pěší pluk 4
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Horsky-prapor-XII-1931-1933-t165329#499008Verze : 1
MOD