Main Menu
User Menu

Kontradmirál

Rear Admiral

Rear Admiral

Česky: Kontradmirál
English: Rear Admiral
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Kontradmirál
Link to the Dictionary Entry Rear Admiral
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1938 Davies, Richard Bell
08.07.1941 Vian, Philip
08.07.1952 - Onslow, Richard George
07.07.1958 Gretton, Peter William
14.11.1998 -, Charles

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Kontradmiral-t161996#492336Verze : 1
MOD
URL : https://www.valka.cz/Kontradmiral-t161996#657671Verze : 0
MOD