Main Menu
User Menu

Kužel-Znievčan, Vladislav

     
Příjmení:
Surname:
Kužel-Znievčan
Jméno:
Given Name:
Vladislav
Jméno v originále:
Original Name:
Vladislav Kužel-Znievčan
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.11.1910 Kamjanec-Podiľskyj /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.07.2002 Bánovce nad Bebravou
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník štábu 3. taktickej skupiny (1944)
náčelník štábu 4. rýchlej divízie (1945-1946)
náčelník štábu V. armádneho zboru (1948-1949)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
https://www.obecklastor.sk/?id_menu=33265
URL CZ: https://www.valka.cz/Kuzel-Znievcan-Vladislav-t161528#491292Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Kuzel-Znievcan-Vladislav-t161528#491292Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kužel-Znievčan
Jméno:
Given Name:
Vladislav
Jméno v originále:
Original Name:
Vladislav Kužel-Znievčan
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1927-DD.MM.1931 Martinská obchodná akadémia
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1933-DD.MM.1935 Vojenská akademie, Hranice
15.02.1940-14.02.1942 Vysoká vojenská škola, Bratislava
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1935 poručík
01.01.1941 stotník
01.01.1943 stotník gšt.
01.10.1945 štábny kapitán
26.10.1946 major gšt. (s účinnosťou od 28.10.1944)
06.02.1947 podplukovník gšt. (s účinnosťou od 01.10.1946)
DD.07.1951 záloha
01.01.1991 generálmajor vo výslužbe
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
31.08.1944-09.09.1944 Náčelník štábu : Vojenská obranná oblast 1
10.09.1944-14.10.1944 Náčelník štábu : 3. taktická skupina
01.10.1945-30.09.1946 Náčelník štábu : 4. divise /rychlá/
15.07.1948-01.05.1949 Náčelník štábu : V. sbor
DD.04.1949-15.09.1950 Velitel : 1. oddělení (operační) 4. oblasti
15.09.1950-01.11.1950 Náčelník štábu : 9. divise
01.11.1950-01.01.1951 Náčelník štábu : 9. divise /pěší/
01.01.1951-DD.07.1951 Náčelník štábu : 9. pěší divize

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1932-DD.MM.RRRR veliteľ čaty, Peší pluk 41
DD.MM.1935-DD.MM.RRRR Peší pluk 26
DD.02.1942-DD.03.1942 veliteľ strážneho oddielu Zaisťovacej divízie
DD.MM.1942-DD.MM.1942 výcvikové a školské oddelenie MNO
DD.10.1942-DD.MM.1943 materiálny dôstojník Zaisťovacej divízie
DD.07.1943-DD.MM.1944 Veliteľstvo brannej výchovy
31.08.1944-14.10.1944 náčelník štábu Vojenskej obrannej oblasti 1 / 3. taktickej skupiny
14.10.1944-DD.10.1944 materiálny dôstojník pre prípravu obrany a bojov v horách 3. taktickej skupiny
11.11.1944-DD.MM.1944 veliteľ bojovej skupiny
DD.MM.1945-18.06.1945 dôstojník Hlavnej správy výchovy a osvety MNO
18.06.1945-30.09.1946 náčelník štábu 4. divízie / 4. rýchlej divízie
30.09.1946-DD.MM.1947 profesor všeobecnej taktiky, Vysoká škola válečná, Praha
15.07.1948-DD.04.1949 náčelník štábu V. armádneho zboru
DD.04.1949-DD.MM.RRRR náčelník operačného oddelenia Vojenskej oblasti 4
DD.MM.RRRR-DD.07.1951 náčelník štábu 9. divízie / 9. pešej divízie
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1940

Medaile Za hrdinstvo 3. stupně
Bravery medal - 3rd Class
Medaila Za hrdinstvo 3.stupňa
-

DD.MM.1940

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
so štítkom "Javorina"

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1946

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1946

Řád Slovenského národního povstání II. třída
Order of Slovak National Uprising 2nd class
Rad Slovenského národného povstania II. trieda
-

DD.MM.1947

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1948

Pamětní medaile "Za věrnost a brannost"
-
Pamätná medaila Za vernosť a brannosť v rokoch 1918 - 1938
-

DD.MM.1969

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1992

Řád Milana Rastislava Štefánika, 3. třída
Order of Milan Rastislau Stefanik, 3rd Class
-


DD.MM.1944 Vojenný víťazný kríž V. tr.
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
Ján Lánik a kol. - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
URL CZ: https://www.valka.cz/Kuzel-Znievcan-Vladislav-t161528#491293Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Kuzel-Znievcan-Vladislav-t161528#491293Version : 0
MOD