Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 901 [1938-1938]

901st Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 901
Originální název:
Original Name:
Mobilisační těleso 901
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Vojenský zeměpisný ústav
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
-
Dislokace:
Deployed:
mobilisační stanice:
- Praha
Přednosta / náčelník:
Chief:
-
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Mobilisovaný útvar 901-A-1
- Topografické oddělení 55
Mobilisovaný útvar 901-A-2
- Topografické oddělení 61
Mobilisovaný útvar 901-A-3
- Topografické oddělení 62
Mobilisovaný útvar 901-A-4
- Topografické oddělení 63
Mobilisovaný útvar 901-A-5
- Topografické oddělení 64
Mobilisovaný útvar 901-A-6
- Topografické oddělení 65
Mobilisovaný útvar 901-A-7
- Topografické oddělení 66
Mobilisovaný útvar 901-B-1
- Velitelství válečného vyměřování
Mobilisovaný útvar 901-B-2
- Geodeticko-topografické oddělení 71
Mobilisovaný útvar 901-B-3
- Geodeticko-topografické oddělení 72
Mobilisovaný útvar 901-B-4
- Geodeticko-topografické oddělení 73
Mobilisovaný útvar 901-B-5
- Geodeticko-topografické oddělení 74
Mobilisovaný útvar 901-B-6
- Topografické oddělení 51
Mobilisovaný útvar 901-B-7
- Topografické oddělení 52
Mobilisovaný útvar 901-B-8
- Topografické oddělení 53
Mobilisovaný útvar 901-B-9
- Topografické oddělení 54
Mobilisovaný útvar 901-B-10
- Topografické oddělení 56
Mobilisovaný útvar 901-B-11
- Topografické oddělení 57
Mobilisovaný útvar 901-B-12
- Topografické oddělení 58
Mobilisovaný útvar 901-C-1
- Vojenský zeměpisný ústav
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení, karton 158
Historie Geografické služby AČR 1918 - 2008. Praha 2009.
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-901-1938-1938-t158757#586579Verze : 5
MOD