Main Menu
User Menu
     
Příjmení:
Surname:
Drozd
Jméno:
Given Name:
Július
Jméno v originále:
Original Name:
Július Drozd
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.09.1917 Vlkanová /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.08.2007 Zvolen
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník štábu 2. stíhacej bombardovacej leteckej divízie (RRRR-1965)
náčelník sekretariátu Hlavnej správy letectva a vojsk PVO (1968-1969)
1. podpredseda Federálneho výboru SVAZARMu (1969-RRRR)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Drozd-Julius-t145357#467795Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Drozd
Jméno:
Given Name:
Július
Jméno v originále:
Original Name:
Július Drozd
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.10.1937 Štátna obchodná akadémia, Banská Bystrica
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.04.1940-DD.07.1940 poddôstojnícka škola, Spišská Nová Ves
DD.08.1940-DD.12.1940 škola pre dôstojníkov pechoty v zálohe, Bratislava
DD.01.1941-DD.07.1941 Vysoká vojenná škola, Bratislava
18.08.1941-01.10.1941 Vysoká vojenná škola, Bratislava
DD.MM.RRRR-DD.09.1942 škola pre leteckých pozorovateľov, Trenčín
DD.10.1949-DD.MM.1950 Vysoké učení vojenské, Praha
DD.10.1962-DD.07.1963 Vyšší zdokonaľovací kurz letectva pri Vojenskej akadémii A. Zápotockého, Brno
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
04.07.1941 poručík (prepožičaná hosnosť)
01.10.1941 poručík
01.05.1944 nadporučík
20.10.1944 prepustený zo zboru dôstojníkov za účasť v SNP
28.10.1944 nadporučík
01.06.1945 kapitán
01.10.1948 štábny kapitán
01.01.1952 major
16.04.1955 podplukovník
24.10.1968 plukovník
31.03.1976 výslužba
01.05.1995 generálmajor vo výslužbe
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1965 Náčelník štábu : 2. stíhací bombardovací letecká divize

Ručně vyplněné položky:
01.10.1940-DD.MM.RRRR prezenčná vojenská služba, Letecký pluk
04.07.1941-18.08.1941 administratívny dôstojník, Letka 13
DD.MM.RRRR-DD.MM.1943 letec pozorovateľ, Letka 2
DD.02.1943-DD.MM.1943 pobočník veliteľa Letky 11
DD.01.1944-DD.MM.1944 Letka 2
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR veliteľ prieskumnej čaty, motorizovaný prápor "Haluzický"
17.10.1944-DD.MM.RRRR náhradný pluk 1. československého armádneho zboru
DD.03.1945-DD.MM.1945 1. československá zmiešaná letecká divízia
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR náčelník štábu Leteckého pluku 3
DD.01.1946-DD.MM.RRRR veliteľ letky akademikov, Letecká vojenská akadémia
DD.01.1949-DD.MM.1949 náčelník operačného oddelenia, 3. letecká divízia
DD.MM.1950-DD.MM.1951 náčelník spravodajského oddelenia, 3. letecká divízia
DD.07.1951-DD.MM.RRRR náčelník operačného a spravodajského oddelenia, 22. letecká stíhacia divízia
DD.10.1954-DD.MM.1965 zástupca náčelníka štábu / náčelník operačného a prieskumného oddelenia / náčelník štábu 2. stíhacej leteckej divízie / 2. stíhacej bombardovacej leteckej divízie
DD.10.1968-DD.10.1969 náčelník sekretariátu Hlavnej správy letectva a vojsk PVO
DD.10.1969-DD.MM.RRRR 1. podpredseda Federálneho výboru SVAZARMu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1943

Medaile Za hrdinstvo 3. stupně
Bravery medal - 3rd Class
Medaila Za hrdinstvo 3.stupňa
-

DD.MM.1945

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1945

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1947

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1955

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
-

DD.MM.1964

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1975

Vyznamenání za vynikající práci
Distinction for Outstanding Work
-

DD.MM.2003

Medaile prezidenta Slovenské republiky (3. stupeň)
Medal of the President of the Slovak Republic
Medaila prezidenta Slovenskej republiky (3. stupeň)
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Drozd-Julius-t145357#467799Verze : 1
MOD