Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 207 [1938-1938]

207th Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 207
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 7
Dislokace:
Deployed:
Nitra, Kasárny Tomáše Garrigue Masaryka
Velitel:
Commander:
Stratil, Václav (plukovník pěchoty)
Mobilisační stanice
Stations of the Mobilisation:

Počet útvarů A:
Number of the A-Formations:

Počet útvarů B:
Number of the B-Formations:

Počet útvarů C:
Number of the C-Formations:

Počet útvarů D:
Number of the D-Formations:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb, 1. oddělení
URL CZ: https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-207-1938-1938-t144189#465085Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/207th-Mobilisation-Formation-t144189#465085Version : 0
MOD