Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 205 [1938-1938]

205th Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 205
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 5
Dislokace:
Deployed:
Praha, Kasárny Milana Rastislava Štefánika
Velitel:
Commander:
Chalupa, Ivan (plukovník pěchoty)
Mobilisační stanice
Stations of the Mobilisation:

Počet útvarů A:
Number of the A-Formations:

Počet útvarů B:
Number of the B-Formations:

Počet útvarů C:
Number of the C-Formations:

Počet útvarů D:
Number of the D-Formations:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb, 1. oddělení
URL CZ: https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-205-1938-1938-t144187#465083Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/205th-Mobilisation-Formation-t144187#465083Version : 0
MOD