Main Menu
User Menu

Velitelství letectva východní skupiny [1938-1938]

Air Force Headquarters of the Eastern Group

     
Název:
Name:
Velitelství letectva východní skupiny
Originální název:
Original Name:
Velitelství letectva východní skupiny
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Letecká skupina štábu XVI. hraničního pásma
Datum zániku:
Disbanded:
15.11.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1938-15.11.1938 Velitelství východní skupiny
15.10.1938-15.11.1938 Velitelství letectva III. armády
Dislokace:
Deployed:
15.10.1938-08.11.1938 Košice, Budova zemského velitelství /
08.11.1938-15.11.1938 Spišská Nová Ves, Budova divisního velitelství /

Velitel:
Commander:
15.10.1938-05.11.1938 Borecký, Jaroslav (plukovník letectva)
05.11.1938-07.11.1938 Michalec, Vojtěch (podplukovník letectva)
07.11.1938-15.11.1938 Topič, Jaroslav (podplukovník letectva)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1938-15.11.1938 II. peruť leteckého pluku 6, velitelství
15.10.1938-15.11.1938 III. peruť leteckého pluku 1, velitelství
15.10.1938-15.11.1938 Letecká skupina štábu VI. sboru
15.10.1938-15.11.1938 Letka 13
26.10.1938-15.11.1938 Letka 12
30.10.1938-15.11.1938 V. peruť leteckého pluku 3

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno FERDINAND 10
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "Štefánik"
Fidler, J.: Na zrazeném nebi. Praha 2015.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-vychodni-skupiny-1938-1938-t128877#586772Verze : 4
MOD