Main Menu
User Menu

21. ponorková flotila [1940-1945]

21st Submarine Flotilla / 21. Unterseebootsflottille

     
Název:
Name:
21. ponorková flotila
Originální název:
Original Name:
21. Unterseebootsflottille
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1940
Předchůdce:
Predecessor:
Ponorková školní flotila
Datum zániku:
Disbanded:
DD.03.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.06.1940-DD.03.1945 Velitelství ponorkového loďstva
Dislokace:
Deployed:
01.07.1940-DD.06.1941 Neustadt in Holstein, ? /
DD.06.1941-DD.03.1945 Pillau, ? /

Velitel:
Commander:
01.07.1940-DD.06.1943 Büchel, Paul (Korvettenkapitän)
DD.06.1943-DD.09.1944 Schuhart, Otto (Korvettenkapitän)
DD.09.1944-DD.03.1945 Collmann, Herwig (Kapitänleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.1940-16.03.1945 U-120
01.07.1940-25.03.1942 U-121
01.07.1940-08.04.1944 U-2
01.07.1940-26.08.1942 U-23
01.07.1940-01.08.1944 U-3
01.07.1940-31.07.1944 U-4
01.07.1940-18.02.1944 U-7
19.11.1940-28.02.1945 U-60
16.05.1942-16.03.1945 U-121
04.08.1943-31.08.1943 U-291
29.09.1943-01.02.1945 U-430
01.12.1943-28.02.1945 U-251
01.12.1943-17.04.1945 U-29
07.01.1944-28.02.1945 U-368
01.07.1944-28.02.1945 U-291
01.07.1944-12.12.1944 U-416
DD.MM.RRRR-07.08.1944 U-6

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
21. U-Flottille
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.uboat.net/ ; https://www.uboatnet.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/21-ponorkova-flotila-1940-1945-t12197#426588Verze : 0
MOD
21. Unterseebootsflottille
URL : https://www.valka.cz/21-ponorkova-flotila-1940-1945-t12197#39765Verze : 0
21. ponorková flotila / 21. UnterseebootsflottillePolní poštovní číslo: 11878


Výcviková flotila od června 1940


Typy používaných ponorek
- Typ IA, Typ IIA, Typ IIB, Typ IIC, Typ IID, Typ VIIA, Typ VIIB, Typ VIIC a Typ IXA


Počet lodí: součástí 21. ponorkové flotily bylo 51 lodíZdroj: vlastní archiv ...
Upravil: FiBe
URL : https://www.valka.cz/21-ponorkova-flotila-1940-1945-t12197#39766Verze : 0
21.flotila byla založena pro praktický výcvik při škole ponorkové obrany v Kielu. Po rozšíření a přejmenování školy se její hlavní náplní bylo zajišťovat výcviková plavidla pro 1. Ponorkovou školní divizi pro kursy základního ponorkového výcviku.


Ponorky 21.flotily ztracené při výcviku/bojových plavbách
Ponorka
Typ
v provozu od
u flotily
plavby
osud


U-2
IIA
25.7.1935
1.7.1940 - 8.8.1944
školní plavidlo, 2 bojové plavby
potopena 8.4.1944 západně od Pillau, po srážce s německým parníkem Helmi Söhle, 17 mrtvých a 18 zachráněných námořníků


U-5
IIA
31.8.1935
1.7.1940 - 19.3.1943
školní plavidlo, 2 bojové plavby
potopena 19.3. západně od Pillau v důsledku nehody při ponořování, 29 mrtvých


U-7
IIB
18.8.1935
1.7.1940 - 31.7.1944
školní plavidlo, 6 boj. plaveb, 2 lodě o 4524BRT
potopena s celou posádkou západně od Pillau v důsledku nehody při ponořování, 29 mrtvých


U-21
IIB
3.8.1936
1.7.1940 - 5.8.1944
školní plavidlo
27.3.1940 uvízla na mělčině u ostrova Oldknuppen v důsledku chyby v navigaci. Internována v Norsku. Německu prácena 9.4.1940. 5.8.1944 v Pillau vyřazena, sešrotována v únoru 1945


U-72
VIIC
4.1.1941
2.7.1941 - 30.3.1945 převelena od 24. flotily
školní plavidlo
30.3.1945 poškozena při americkém náletu v Brémách. potopena 2.5.1945


U-80
VIIC
8.1.1941
1.12.1943 - 28.11.1944 převelena od 23. flotily
školní plavidlo
potopena s celou posádkou 28.11.1944 západně od Pillau v důsledku nehody při ponořování, 50 mrtvých


U-139
IID
24.7.1940
4.10.1940 - 30.4.1940
školní plavidlo, 2 boj. plavby
převelena k 22. flotile


U-416
VIIC
4.11.1942
1.7.1944 - 12.12.1944 převelena od 23. flotily
školní plavidlo
30.3.1943 potopena v Baltském moři nedaleko Bornholmu minou položenou sovětskou ponorkou L-3. vyzdvižena v dubnu 1943, repasována. od října 1943 se oužívala pro výcvik. znovu potopena 12.12.1944 severozápadně od Pillau po srážce s německou minolovkou M-203, 36 mrtvých a 5 zachráněných námořníků

Zdroj:
Ch.Bishop - Německé válečné ponorky 1939-45
URL : https://www.valka.cz/21-ponorkova-flotila-1940-1945-t12197#290192Verze : 0
MOD