Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 3. divise [1937-1938]

3rd Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 3. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 3. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.12.1937
Předchůdce:
Predecessor:
3. polní dělostřelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 115
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.12.1937-24.09.1938 3. divise
---
31.12.1937-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva II. sboru
Dislokace:
Deployed:
31.12.1937-24.09.1938 Litoměřice, velitelská budova /

Velitel:
Commander:
31.12.1937-DD.05.1938 Tallavania, František (brigádní generál)
DD.05.1938-24.09.1938 Hottman Václav (plukovník dělostřelectva)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
31.12.1937-24.09.1938 Dělostřelecký pluk 3

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-3-divise-1937-1938-t120400#413212Verze : 2
MOD