Main Menu
User Menu

13. pěší brigáda, velitelství [1919-1920]

Headquarters of the 13th Infantry Brigade

     
Název:
Name:
13. pěší brigáda, velitelství
Originální název:
Original Name:
13. pěší brigáda, velitelství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.12.1919
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1920
Nástupce:
Successor:
1. pěší brigáda, velitelství
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
21.12.1919-01.01.1920 7. divise, velitelství
Dislokace:
Deployed:
21.12.1919-01.01.1920 Praha, Kasárny Jiřího z Poděbrad /

Velitel:
Commander:
21.12.1919-01.01.1920 Škvára, Alfréd (plukovník pěchoty)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Čs. vojenská správa 1918-1939 - Vyšší velitelství, Velitelství 1. pěší brigády, kronika
Sander, R.: Organizační a dislokační vývoj československé armády v letech 1918-1939. Sborník archivních prací 1985, sv. 1, s. 3-159.
URL CZ: https://www.valka.cz/13-pesi-brigada-velitelstvi-1919-1920-t120316#589976Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Headquarters-of-the-13th-Infantry-Brigade-t120316#589976Version : 0
MOD