Main Menu
User Menu

Stíhací letka SPA 103 [1917-1918]

Escadrille de Chasse SPA 103

     
Název:
Name:
Stíhací letka SPA 103
Originální název:
Original Name:
Escadrille de Chasse SPA 103
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1917
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-letka-SPA-103-1917-1918-t117007#404422Verze : 0
MOD


Rekonstrukce vzhledu Spadu VII, na němž létal v počátcích své kariéry stíhače u SPA 103 budoucí nejúspěšnější francouzský stíhač Paul-René Fonck. Sériové číslo se nepodařilo určit, stroj byl kompletně v továrních barvách: lakované plátno a žlutokrémový nátěr na kovových površích, podvozku, baldachýnových vzpěrách a středu horního křídla. Ohledně zbarvení nepanuje mezi badateli shoda, k tomuto obrázku je uvedeno, že žlutokrémový nátěr přídě byl fermežový a měl tudíž tendenci postupně získávat nazelenalý odstín, což řadu badatelů dříve vedlo, k přesvědčení, že přídě Spadů byly standardně natírány na zeleno. Naproti tomu bývá uváděno, že kovové povrchy byly natřeny chromově žlutým lakem (na bázi chromanu olovnatého PbCrO4), zatímco plátěné povrchy byly natřeny chromově žlutým celulózovým lakem s přídavkem hliníkového prášku. Tato směs (58 % chromanu olovnatého ku 42 % hliníkového prášku) byla jemně tmavší, méně živá a trochu nazelenalá oproti verzi používané na kovové plochy. Efekt byl navíc umocněn špatnou kvalitou hliníkového prášku, který byl tehdy šedivější a méně lesklý než je tomu dnes. Při studiu černobílých fotografií tak může nastat dojem, že kovové plochy byly natřeny jinou barvou, neboť se jeví výrazně tmavší než povrchy plátěné. To je však způsobeno sníženou citlivostí tehdy běžných ortochromatických filmů na nátěrové hmoty na bázi chromanu olovnatého. Protože plátěné povrchy byly natřeny směsí obsahující chromanu méně, jeví se jako světlejší. (Srovnej obrázek s nákresem Spadu G. Pessiho výše.) Fonckův Spad nese na boku emblém SPA 103 v jeho ranější verzi (s křídly rozepjatými vzhůru). Fonck na strojích S.VII létal v období květen-říjen 1917.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/404418
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-letka-SPA-103-1917-1918-t117007#404423Verze : 0
MOD


Paul-René Fonck byl nejen nejúspěšnějším francouzským stíhačem 1. sv. války vůbec, ale také nejúspěšnějším pilotem na strojích Spad XII. Dosáhl na nich celkem 7 jistých a 4 pravděpodobných sestřelů. Na obrázku je první ze dvou S.XII. které Fonck používal, 17. 10. 1917 na něm dosáhl prvního sestřelu na tomto typu (jeho 16. vítězství celkem). Příď letounu, podvozek, baldachýnové vzpěry a spodní plochy natřeny žlutokrémovou barvou, na horních a bočních plochách kamufláž sestávající za nepravidelných polí barev: kaštanově hnědé, tmavé zelené, světlé zelené, okrové a černé. Kromě čápa (znak escadrille SPA 103) nese římskou VI (Fonckovo osobní označení) a červenou, bíle lemovanou, pěticípou hvězdu (údajně dřívější označení SPA 103).


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/404456
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-letka-SPA-103-1917-1918-t117007#404458Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/404456
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-letka-SPA-103-1917-1918-t117007#404460Verze : 0
MOD


Druhý Spad XII patřící Capt. Fonckovi. Tento stroj je již příkladem standardní kamufláže strojů S.XII. Žlutokrémový nátěr je již pouze na spodních plochách a podvozku. Horní a boční schéma kryje kamuflážní schéma kaštanová hnědá,tmavá zelená, světlá zelená,okrová, černá. Na boku znak jednotky.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/404461
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-letka-SPA-103-1917-1918-t117007#404463Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/404461
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-letka-SPA-103-1917-1918-t117007#404465Verze : 0
MOD


Nejúspěšnější francouzský stíhač Paul-René Fonck dosáhl nejvyššího počtu svých vítězství na Spadech XIII. Toto jej jeho osobní stroj, sériové číslo je udáváno jako rovných 7000. Podvozek a spodní plochy žlutokrémové, na horních a bočních potom kombinace kaštanové hnědé, tmavé a světlé zelené, okrové a černé. Prstenec motorového krytu světle modrý. Na trupu čáp (znak SPA 103) a červená bíle lemovaná VI (Fonckovo osobní označení), na horním křídle červená bíle lemovaná hvězda (údajně dříbejší znak SPA 103).


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/404467
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-letka-SPA-103-1917-1918-t117007#404469Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/404467
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-letka-SPA-103-1917-1918-t117007#404471Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/404467
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-letka-SPA-103-1917-1918-t117007#404473Verze : 0
MOD