Main Menu
User Menu

Průzkumná rota 10 [1945-1945]

10th Reconnaissance Company

     
Název:
Name:
Průzkumná rota 10
Originální název:
Original Name:
Průzkumná rota 10
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 10. divise
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1945 ?
Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Průzkumná rota 10), https://vojenstvi.cz/vasedotazy_40.htm
URL : https://www.valka.cz/Pruzkumna-rota-10-1945-1945-t116386#402903Verze : 1
MOD