Main Menu
User Menu

Pěší pluk 22 [1945-1945]

22nd Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 22
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 22
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
?
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 13. divise
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 ?

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1945 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor I/22
01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor II/22
01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor III/22
01.06.1945-01.10.1945 Náhradní prapor
Čestný název:
Honorary Name:
01.06.1945-01.10.1945
Vyznamenání:
Decorations:
01.06.1945
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-22-1945-1945-t115357#400712Verze : 0
MOD