Main Menu
User Menu

Pěší pluk 38 /motorisovaný/ [1949-1950]

38th Infantry Regiment /Motorised/

     
Název:
Name:
Pěší pluk 38 /motorisovaný/
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 38 /motorisovaný/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1949
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší prapor 38
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1950
Nástupce:
Successor:
Mechanisovaný pluk 38
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1949-01.10.1950 5. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1949-01.10.1950 Beroun
Velitel:
Commander:
01.10.1949-01.10.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1949-01.10.1950 Velitelská rota
01.10.1949-01.10.1950 Pěší prapor I/38
01.10.1949-01.10.1950 Pěší prapor II/38
01.10.1949-01.10.1950 Pěší prapor III/38
01.10.1949-01.10.1950 Náhradní prapor
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1949-01.10.1950 ?
Vyznamenání:
Decorations:
01.10.1949
Poznámka:
Note:
01.10.1949-01.10.1950 VÚ 0000 Beroun
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-38-motorisovany-1949-1950-t115137#400281Verze : 0
MOD