Main Menu
User Menu

Pamětní medaile na válku 1914-1918

Commemorative Medal of War of 1914 - 1918

Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918

     
Název:
Name:
Pamětní medaile na válku 1914-1918
Název v originále:
Original Name:
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.06.1920
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
L. le Ribault, B. Caminade, E. Lacombe : Identification et Cote Decorations, Bordeaux
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-valku-1914-1918-t112495#393307Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile na válku 1914-1918
Název v originále:
Original Name:
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.06.1920
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:


Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-valku-1914-1918-t112495#393308Verze : 0
MOD
Medaile byla založena zákonem ze dne 23.června 1920 a byla udělována všem osobám vojenského a občanského stavu,kteří se aktivně podíleli na válečném dění v době od 2.srpna 1914 do 11.listopadu 1918.Medaili obdrželi nejen vojáci a námořníci,ale i ti,kdo sloužili v obchodním loďstvu,lékaři, zdravotníci, státní úředníci,ale i příslušníci policie,hasiči, dopravci i ženy,které se zapojili do válečného úsilí v humanitárních organizacích a Červeném kříži.
Autorem návrhu,který je poplatný secesi byl medailer A.MORLON.Tato krásná medaile byla ražena v mnohomilionovém nákladu.Je ražena v bronzu o průměru 32mm a síle 2,3mm.V celé ploše lícové strany je poprsí ženy,které symbolizuje republiku a Francii.Při samotném kraji je podpis medailera A.MORLON.
Na rubní straně medaile je při okraji z hloubky vystupující opis:REPUBLIGUE FRANCAISE.Ve středu medaile se nachází třířádkový nápis: GRANDE/GUERRE/1914-1918(Velká válka 1914-1918).Stuha je průvlečná,35mm široká,bílá s pěti užšími červenými proužky.


Literatura"
Václav Měřička:Francouzské vojenské medaile
André Souyris-Rolland: Guide des Ordres,décorations et médailles militaires 1814-1963
Archiv: Ivan Smýkal
Pamětní medaile na válku 1914-1918 - Varianta medaile

Varianta medaile
Pamětní medaile na válku 1914-1918 - varianta  medaile

varianta medaile
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-valku-1914-1918-t112495#300893Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-valku-1914-1918-t112495#415100Verze : 0
MOD