Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva III. sboru [1935-1938]

3rd Corps Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva III. sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva III. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1935
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 108
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1935-25.09.1938 III. sbor
15.10.1935-25.09.1938 Velitelství zemského dělostřelectva v Brně
Dislokace:
Deployed:
15.10.1935-25.09.1938 Brno, Budova zemského velitelství

Velitel:
Commander:
15.10.1935-31.08.1938 Nedbal, Norbert (brigádní generál)
31.08.1938-25.09.1938
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1935-31.12.1937 6. polní dělostřelecká brigáda
15.10.1937-31.12.1937 14. polní dělostřelecká brigáda
31.12.1937-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva 14. divise
31.12.1937-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva 6. divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond III. sbor
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-III-sboru-1935-1938-t110960#390129Verze : 1
MOD