Main Menu
User Menu

Velitelství vojsk operujících na Slovensku [1918-1919]

Command of the Operating Troops in Slovakia

     
Název:
Name:
Velitelství vojsk operujících na Slovensku
Originální název:
Original Name:
Velitelství vojsk operujících na Slovensku
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.11.1918
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.01.1919
Nástupce:
Successor:
Zemské vojenské velitelství na Slovensku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.05.1919-10.10.1919 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
10.11.1918-16.12.1918 Uherské Hradiště, Staré kasárny /
16.12.1918-01.01.1919 Žilina, kasárny /
01.01.1919-08.01.1919 Košice, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
10.11.1918-25.11.1918 Štika, Josef (generálmajor)
25.11.1918-08.01.1919 Schöbl, František (plukovník generálního štábu)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.11.1918-25.11.1918 Bartoš, František (podplukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
31.12.1918-08.01.1919 7. československá střelecká divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Boje na Slovensku 1919
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-vojsk-operujicich-na-Slovensku-1918-1919-t110820#389852Verze : 1
MOD