Main Menu
User Menu

Zemské vojenské velitelství na Slovensku [1919-1919]

Land Military Command in Slovakia

     
Název:
Name:
Zemské vojenské velitelství na Slovensku
Originální název:
Original Name:
Zemské vojenské velitelství na Slovensku
Datum vzniku:
Raised/Formed:
08.01.1919
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství vojsk operujících na Slovensku
Datum zániku:
Disbanded:
10.10.1919
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
08.01.1919-05.06.1919 Ministerstvo národní obrany
05.06.1919-10.10.1919 Vrchní velitelství branné moci
Dislokace:
Deployed:
08.01.1919-DD.06.1919 Košice, Budova zemského velitelství /
00.06.1919-10.10.1919 Žilina, kasárny /

Velitel:
Commander:
08.01.1919-15.03.1919 Schöbl, František (plukovník generálního štábu)
15.03.1919-10.10.1919 Schöbl, František (generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
08.01.1919-25.03.1919 7. československá střelecká divise
05.02.1919-19.05.1919 1. pěší brigáda
30.03.1919-05.06.1919 4. divise
23.05.1919-10.10.1919 Zemský dělostřelecký inspektorát na Slovensku

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Boje na Slovensku 1919
URL : https://www.valka.cz/Zemske-vojenske-velitelstvi-na-Slovensku-1919-1919-t110804#389831Verze : 1
MOD