Main Menu
User Menu

Plaček, Vilém

     
Příjmení:
Surname:
Plaček
Jméno:
Given Name:
Vilém
Jméno v originále:
Original Name:
Vilém Plaček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.03.1877 Dřevohostice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
vedoucí Československé vojenské mise v Bolívii (1934-1935)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz
Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Placek-Vilem-t110773#389768Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Plaček
Jméno:
Given Name:
Vilém
Jméno v originále:
Original Name:
Vilém Plaček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1889-DD.06.1894 Státní reálka, Kroměříž
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1894-DD.08.1897 Kadetní škola zeměbranecké pěchoty, Wien
DD.10.1901-DD.10.1903 Válečná škola, Wien
DD.01.1922-DD.04.1922 Vyšší informační kurs pro generály a štábní důstojníky, Praha
DD.10.1926-DD.12.1926 Informační kurs pro generály a plukovníky, Versailles
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1897 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1898 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1905 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1911 setník rakousko-uherské branné moci
01.05.1917 major rakousko-uherské branné moci
19.05.1919 major generálního štábu
01.11.1919 podplukovník generálního štábu
29.12.1922 plukovník generálního štábu
04.05.1928 brigádní generál
04.06.1934 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.11.1919-DD.02.1921 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
25.09.1920-00.12.1922 Náčelník štábu : 2. divise
00.12.1922-00.07.1923 Náčelník štábu : 2. divise
00.08.1923-15.09.1925 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
DD.09.1927-DD.03.1928 Velitel : 14. pěší brigáda
29.10.1925-04.05.1928 Velitel : 3. pěší brigáda
04.05.1928-31.01.1929 Velitel : 3. pěší brigáda
DD.02.1929-DD.05.1934 Velitel : 2. horská brigáda
27.09.1938-DD.10.1938 Velitel : Velitelství etapy IV. armády

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1894-DD.08.1897 vojenské studium, Wien
DD.08.1897-DD.11.1898 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 4, Cilli
DD.11.1898-DD.10.1901 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 30, Vysoké Mýto
DD.10.1901-DD.10.1903 vojenské studium, Wien
DD.10.1903-DD.04.1905 důstojník velitelství Zeměbranecké pěší brigády č. 51, Josefov
DD.04.1905-DD.10.1909 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 30, Vysoké Mýto
DD.10.1909-DD.11.1911 velitel kulometného oddílu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 30, Vysoké Mýto
DD.11.1911-DD.09.1914 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 14, Brno a východoevropské válčiště
DD.09.1914-DD.01.1915 velitel náhradního praporu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 14, Brno
DD.01.1915-DD.03.1916 profesor Vojenské technické akademie, Mödling
DD.03.1916-DD.08.1916 styčný důstojník u Bulharské carské armády, balkánské válčiště
DD.08.1916-DD.04.1917 operační důstojník štábu Kombinované brigády, balkánské válčiště
DD.04.1917-DD.12.1917 styčný důstojník u Osmanské císařské armády, balkánské válčiště
DD.12.1917-DD.06.1918 důstojník štábu Vojenské vlády Cetinje, balkánské válčiště
DD.06.1918-DD.11.1918 náčelník štábu Albánské skupiny, balkánské válčiště
DD.11.1918-DD.05.1919 mimo službu
DD.05.1919-DD.10.1919 náčelník štábu Divise č. 1, slovenské válčiště
DD.10.1919-DD.01.1922 náčelník štábu Divise 2, Banská Bystrica a Plzeň
DD.01.1922-DD.04.1922 vojenské studium, Praha
DD.04.1922-DD.08.1923 náčelník štábu Divise 2, Plzeň
DD.08.1923-DD.09.1925 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství pro Moravu a Slezsko, Brno
DD.09.1925-DD.10.1926 velitel Pěší brigády 3, Plzeň
DD.10.1926-DD.12.1926 vojenské studium, Versailles
DD.01.1929-DD.06.1934 velitel Horské brigády 2, Spišská Nová Ves
DD.09.1938-DD.10.1938 přednosta etapní služby IV. armády, branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1916

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1932

Řád rumunské koruny 2. třída
Order of Crown of Romania 2nd Class
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Placek-Vilem-t110773#389769Verze : 0
MOD