Main Menu
User Menu

Všetička, Bohuslav

     
Příjmení:
Surname:
Všetička
Jméno:
Given Name:
Bohuslav
Jméno v originále:
Original Name:
Bohuslav Všetička
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.09.1893 Náchod /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.08.1942 Berlín /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vseticka-Bohuslav-t110704#389637Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Všetička
Jméno:
Given Name:
Bohuslav
Jméno v originále:
Original Name:
Bohuslav Všetička
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1904-DD.08.1908 Vojenská nižší reálka, Eisenstadt
DD.08.1908-DD.08.1911 Vojenská vyšší reálka, Hranice
DD.08.1911-DD.08.1914 Vojenská technická akademie, Mödling
DD.05.1917-DD.07.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.05.1923-DD.06.1923 Informační kurs pro generály a štábní důstojníky, Praha
DD.10.1925-DD.12.1925 Informační kurs pro generály a plukovníky, Versailles
DD.10.1927-DD.08.1928 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
08.06.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
22.08.1918 kapitán legií
25.09.1918 major legií
15.01.1919 podplukovník legií
19.01.1920 plukovník legií
15.09.1920 plukovník dělostřelectva
04.05.1928 brigádní generál
01.08.1939 výslužba
26.10.1946 divisní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1920-15.02.1925 Velitel : 25. lehká dělostřelecká brigáda
DD.04.1925-DD.10.1927 Velitel : 4. polní dělostřelecká brigáda
DD.08.1928-DD.09.1930 Velitel : 4. polní dělostřelecká brigáda
DD.09.1931-DD.12.1932 Velitel : Dělostřelecké učiliště
30.11.1932-01.10.1937 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva v Brně
15.10.1937-24.09.1938 Velitel : 15. divise
27.09.1938-12.10.1938 Velitel : 15. divise
12.10.1938-18.11.1938 Velitel : Velitelství VIII. sboru

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1904-DD.08.1914 vojenské studium, Eisenstadt, Hranice a Mödling
DD.08.1914-DD.09.1914 velitel parkové čety Divisního muničního parku č. 13, východoevropské válčiště
11.09.1914-11.09.1914 zajetí na východoevropském válčišti
DD.09.1914-DD.05.1917 ruské zajatecké tábory
DD.05.1917-DD.07.1917 vojenské studium, Borispol
DD.07.1917-DD.09.1917 velitel oddílu zákopových děl 5. československého střeleckého pluku, Borispol
DD.09.1917-DD.11.1917 pobočník velitele 2. československého dělostřeleckého oddílu, Borispol
DD.11.1917-DD.04.1917 velitel dělostřelecké čety 2. československé dělostřelecké brigády, Borispol a přesun
DD.04.1917-DD.08.1918 velitel dělostřelecké baterie 2. československé dělostřelecké brigády, přesun a sibiřské válčiště
DD.08.1918-DD.09.1918 velitel oddílu 2. československé dělostřelecké brigády, sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.10.1918 zástupce náčelníka štábu Jekatěrinburské skupiny, sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.01.1919 zástupce náčelníka štábu Uralské skupiny, sibiřské válčiště
DD.01.1919-DD.04.1920 náčelník štábu Československého vojska na Rusi, sibiřské válčiště a přesun
DD.04.1920-DD.06.1920 velitel 23. československého lodního transportu, přesun
DD.06.1920-DD.10.1920 repatriační dovolená
DD.10.1920-DD.05.1923 velitel Lehké dělostřelecké brigády 25, Jičín a Stříbro
DD.05.1923-DD.07.1923 vojenské studium, Praha
DD.07.1923-DD.02.1925 velitel Lehké dělostřelecké brigády 25, Stříbro a Josefov
DD.02.1925-DD.10.1925 velitel Polní dělostřelecké brigády 4, Hradec Králové
DD.10.1925-DD.12.1925 vojenské studium, Versailles
DD.12.1925-DD.10.1927 velitel Polní dělostřelecké brigády 4, Hradec Králové
DD.10.1927-DD.08.1928 vojenské studium, Praha
DD.08.1928-DD.09.1930 velitel Polní dělostřelecké brigády 4, Hradec Králové
DD.09.1930-DD.12.1932 velitel Dělostřeleckého učiliště, Olomouc
DD.12.1932-DD.10.1937 velitel Velitelství zemského dělostřelectva v Brně
DD.10.1937-DD.10.1938 velitel Divise 15, Trenčín a branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.10.1938 velitel Sboru VIII, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.03.1939 velitel Divise 15, branná pohotovost státu a Trenčín
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sv. Anny 2. třídy s meči
Order of St. Anne 2nd Class with Swords
Орден Святой Анны 2 степень с мечами
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1919

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

DD.MM.1920

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1921

Pamětní Kříž na válku 1916-1919
Commemorative Cross of the War 1916-1919
Crucea Comemorative a Razboiului 1916-1919
-

DD.MM.1925

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vseticka-Bohuslav-t110704#389638Verze : 0
MOD