Main Menu
User Menu

Seits, Bruno

     
Příjmení:
Surname:
Seits
Jméno:
Given Name:
Bruno
Jméno v originále:
Original Name:
Bruno Seits
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.08.1869 Hutisko /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Seits-Bruno-t109215#386606Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Seits
Jméno:
Given Name:
Bruno
Jméno v originále:
Original Name:
Bruno Seits
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1884-DD.06.1888 Zemský učitelský ústav, Olomouc
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1890-DD.05.1891 Škola jednoročních dobrovolníků, Olomouc
DD.11.1924-DD.09.1925 Vyšší informační kurs pro generály a vyšší důstojníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1891 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1892 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1897 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1908 setník rakousko-uherské branné moci
01.09.1915 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1917 podplukovník rakousko-uherské branné moci
12.06.1919 podplukovník pěchoty
16.12.1921 plukovník pěchoty
20.02.1924 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
04.05.1928 divisní generál
01.03.1929 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1919-DD.04.1920 Velitel : Pěší pluk 35
DD.04.1920-DD.06.1920 Velitel : Pěší pluk 11
DD.08.1920-01.10.1920 Velitel : Pěší pluk 94
31.10.1920-DD.11.1920 Velitel : 22. pěší brigáda
01.10.1920-DD.02.1923 Velitel : Pěší pluk 16
DD.01.1923-20.02.1924 Velitel : 18. pěší brigáda
20.02.1924-DD.11.1924 Velitel : 18. pěší brigáda
DD.10.1925-DD.11.1926 Velitel : 18. pěší brigáda
31.12.1926-04.05.1928 Velitel : 5. divise
04.05.1928-31.10.1928 Velitel : 5. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1890-DD.11.1891 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 54, Olomouc
DD.11.1890-DD.05.1891 vojenské studium, Olomouc
DD.05.1891-DD.09.1891 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 54, Olomouc
DD.01.1893-DD.05.1895 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 54, Olomouc a Bílsko
DD.05.1895-DD.09.1897 praporní pobočník Pěšího pluku č. 54, Těšín
DD.09.1897-DD.09.1907 instruktor Kadetní školy pěchoty, Budapest
DD.09.1907-DD.05.1913 profesor Vojenské vyšší reálky, Hranice
DD.05.1913-DD.05.1915 pobočník velitele Vojenské vyšší reálky, Hranice
DD.05.1915-DD.09.1915 velitel praporu Pěšího pluku č. 54, východoevropské válčiště
DD.09.1915-DD.11.1915 nemocniční ošetřování
DD.11.1915-DD.01.1916 zástupce velitele náhradního praporu Pěšího pluku č. 54, Olomouc
DD.01.1916-DD.02.1917 velitel praporu Pěšího pluku č. 54, východoevropské a italské válčiště
DD.02.1917-DD.06.1917 nemocniční ošetřování
DD.06.1917-DD.09.1917 zástupce velitele náhradního praporu Pěšího pluku č. 54, Sanok
DD.09.1917-DD.06.1918 profesor Vojenské vyšší reálky, Hranice
DD.06.1918-DD.09.1918 velitel praporu Pěšího pluku č. 54, italské válčiště
DD.09.1918-DD.12.1918 nemocniční ošetřování
DD.12.1918-DD.06.1919 mimo službu
DD.06.1919-DD.06.1919 důstojník štábu Západní skupiny, slovenské válčiště
DD.06.1919-DD.10.1919 velitel Kombinovaného pluku 2. divise, slvoenské válčiště
DD.10.1919-DD.11.1919 zástupce velitele Pěší brigády č. 3, Lučenec
DD.11.1919-DD.04.1920 velitel Pěšího pluku č. 35, Lučenec
DD.04.1920-DD.06.1920 velitel Pěšího pluku č. 11, Banská Štiavnica
DD.06.1920-DD.08.1920 velitel náhradního praporu Pěšího pluku č. 32, Spišská Nová Ves
DD.08.1920-DD.10.1920 velitel Pěšího pluku č. 94, Košice
DD.10.1920-DD.01.1923 velitel Pěšího pluku 16, Rožňava
DD.01.1923-DD.11.1924 velitel Pěší brigády 18, Žilina
DD.11.1924-DD.09.1925 vojenské studium, Praha
DD.09.1925-DD.01.1927 velitel Pěší brigády 18, Žilina
DD.01.1927-DD.02.1929 velitel Divise 5, České Budějovice
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1907

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.RRRR

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Seits-Bruno-t109215#386607Verze : 0
MOD