Main Menu
User Menu

Mazel, Eduard

     
Příjmení:
Surname:
Mazel
Jméno:
Given Name:
Eduard
Jméno v originále:
Original Name:
Eduard Mazel
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.12.1859 Brno /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Mazel-Eduard-t109197#386572Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Mazel
Jméno:
Given Name:
Eduard
Jméno v originále:
Original Name:
Eduard Mazel
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1871-DD.06.1878 Městské gymnasium, Brno
DD.10.1878-DD.06.1875 Státní universita, lékařská fakulta, Wien
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík rakousko-uherské branné moci
01.04.1887 nadlékař rakousko-uherské branné moci
01.05.1890 plukovní lékař rakousko-uherské branné moci
01.11.1903 štábní lékař rakousko-uherské branné moci
01.11.1909 vrchní štábní lékař 2. třídy rakousko-uherské branné moci
01.11.1914 vrchní štábní lékař 1. třídy rakousko-uherské branné moci
15.11.1918 plukovník lékař
01.11.1919 plukovník zdravotnictva
16.12.1921 generál zdravotnictva V. hodnostní třídy
01.11.1922 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.10.1886-DD.04.1887 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 6, Olomouc
DD.04.1887-DD.05.1890 mladší lékař Pěšího pluku č. 93, Olomouc
DD.05.1890-DD.09.1894 mladší lékař Dragounského pluku č. 12, Bzenec
DD.09.1894-DD.10.1895 praporní lékař Hulánského pluku č. 3, Lancut
DD.10.1895-DD.10.1896 civilní studium na klinice Karlo-Ferdinandovy university, Praha
DD.10.1896-DD.11.1903 hlavní lékař Pěšího pluku č. 77, Sambor
DD.11.1903-DD.09.1904 hlavní lékař velitelství Pěší divise č. 5, Olomouc
DD.09.1904-DD.08.1914 hlavní lékař Vyšší vojenské reálky, Hranice
DD.08.1914-DD.01.1916 velitel Polní nemocnice č. 1/1, východoevropské a italské válčiště
DD.01.1916-DD.04.1916 velitel Záložní nemocnice č. 1, balkánské válčiště
DD.04.1916-DD.10.1918 velitel Posádkové nemocnice č. 13, Terezín
DD.10.1918-DD.11.1918 mimo službu
DD.11.1918-DD.06.1920 velitel Posádkové nemocnice č. 13, Terezín
DD.06.1920-DD.02.1923 přednosta zdravotní služby Divise 3, Litoměřice
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1915

Řád Františka Josefa důstojník
Order of Franz Joseph Officer
Franz Joseph Orden Offizierskreuz
-

DD.MM.1917

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.RRRR

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Mazel-Eduard-t109197#386573Verze : 0
MOD