Main Menu
User Menu

Hummel, Rudolf

     
Příjmení:
Surname:
Hummel
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Hummel
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.05.1873 Vídeň /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Hummel-Rudolf-t108292#384581Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hummel-Rudolf-t108292#384581Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hummel
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Hummel
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.02.1922-DD.05.1922 Jazykový kurs, Brno
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1884-DD.08.1891 Vojenská reálka, Güns a Hranice
DD.08.1891-DD.08.1894 Vojenská technická akademie, Wien
DD.10.1898-DD.10.1900 Vyšší ženijní kurs, Wien
DD.02.1910-DD.10.1910 Armádní střelecká škola, Bruck
DD.08.1927-DD.09.1928 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1894 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1898 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1903 setník rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1916 podplukovník rakousko-uherské branné moci
23.07.1920 podplukovník generálního štábu
29.12.1922 plukovník generálního štábu
04.05.1928 brigádní generál
01.03.1929 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.03.1923-DD.01.1925 Velitel : Pěší pluk 17
DD.11.1924-DD.10.1925 Velitel : 18. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1884-DD.08.1894 vojenské studium, Güns, Hranice a Wien
DD.08.1894-DD.10.1898 velitel zákopnické čety Zákopnického praporu č. 3, Praha
DD.10.1898-DD.10.1900 vojenské studium, Wien
DD.10.1900-DD.05.1903 důstojník Ženijního stavebního ředitelství č. I, Kraków
DD.05.1903-DD.05.1908 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 18, Hradec Králové
DD.05.1908-DD.02.1910 velitel Školy jednoročních dobrovolníků, Hradec Králové
DD.02.1910-DD.10.1910 vojenské studium, Bruck
DD.10.1910-DD.05.1912 zbrojní důstojník Pěšího pluku č. 18, Hradec Králové
DD.05.1912-DD.08.1914 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 71, Trencsén
DD.08.1914-DD.10.1914 velitel praporu Pěšího pluku č. 71, východoevropské válčiště
DD.10.1914-DD.11.1914 nemocniční ošetřování
DD.11.1914-DD.02.1916 velitel praporu Pěšího pluku č. 76, východoevropské válčiště
DD.02.1916-DD.03.1917 velitel praporu Pěšího pluku č. 32, východoevropské a italské válčiště
DD.03.1917-DD.11.1917 zatímní velitel Pěšího pluku č. 32, italské válčiště
DD.11.1917-DD.11.1918 velitel Pěšího pluku č. 133, italské válčiště
DD.11.1918-DD.07.1920 mimo službu
DD.07.1920-DD.09.1920 technický důstojník Divise 8, Opava
DD.09.1920-DD.02.1922 zbrojní důstojník Pěšího pluku 17, Trenčín
DD.02.1922-DD.05.1922 civilní studium, Brno
DD.05.1922-DD.03.1923 zástupce velitele Pěšího pluku 17, Trenčín
DD.03.1923-DD.11.1924 velitel Pěšího pluku 17, Trenčín
DD.11.1924-DD.10.1925 velitel Pěší brigády 18, Žilina
DD.10.1925-DD.08.1927 velitel Pěší brigády 23, Mukačevo
DD.08.1927-DD.09.1928 vojenské studium, Praha
DD.09.1928-DD.02.1929 přidělený generál Zemského vojenského velitelství v Praze
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Hummel-Rudolf-t108292#384582Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hummel-Rudolf-t108292#384582Version : 0
MOD