Main Menu
User Menu

Heřman, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Heřman
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Heřman
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.09.1875 Villach /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.05.1951 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Herman-Karel-t107352#382343Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Heřman
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Heřman
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1886-DD.07.1894 Státní gymnasium, Cheb
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1894-DD.08.1897 Tereziánská vojenská akademie, Wiener Neustadt
DD.10.1902-DD.10.1904 Válečná škola, Wien
DD.MM.1925-DD.MM.1925 Informační kurs pro generály a plukovníky, Versailles
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1897 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1901 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1909 setník rakousko-uherské branné moci
01.08.1916 major rakousko-uherské branné moci
23.11.1918 major generálního štábu
01.01.1919 podplukovník generálního štábu
29.12.1922 plukovník generálního štábu
04.05.1928 brigádní generál
01.07.1934 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.05.1920-29.12.1922 Velitel : 1. oddělení /organisační/ hlavního štábu branné moci
29.12.1922-00.11.1923 Velitel : 1. oddělení /organisační/ hlavního štábu branné moci
DD.11.1923-DD.08.1925 Velitel : 19. pěší brigáda
15.09.1925-04.05.1928 Velitel : 1. horská brigáda
04.05.1928-DD.01.1930 Velitel : 1. horská brigáda
DD.01.1930-DD.06.1934 Velitel : I./3. oddělení /doplňovací a početních stavů/
25.09.1938-11.10.1938 Velitel : Velitelství IV. sborové oblasti

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1894-DD.08.1897 vojenské studium, Wiener Neustadt
DD.08.1897-DD.10.1902 velitel pěší čety Bosensko-hercegovského pěšího pluku č. 3, Budapest
DD.10.1902-DD.10.1904 vojenské studium, Wien
DD.10.1904-DD.05.1905 velitel pěší čety Bosensko-hercegovského pěšího pluku č. 3, Budapest
DD.05.1905-DD.05.1907 praporní pobočník Bosensko-hercegovského pěšího pluku č. 3, Budapest
DD.05.1907-DD.11.1909 důstojník velitelství Horské brigády č. 7, Sarajevo
DD.11.1909-DD.08.1914 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 62, Marosvásárhely
DD.08.1914-DD.05.1915 důstojník štábu XII. sboru, východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.07.1915 velitel praporu Pěšího pluku č. 62, východoevropské válčiště
DD.07.1915-DD.01.1917 důstojník štábu XII. sboru, východoevropské válčiště
DD.01.1917-DD.03.1917 velitel praporu Pěšího pluku č. 62, východoevropské válčiště
DD.03.1917-DD.01.1918 přednosta oddělení štábu XII. sboru, východoevropské válčiště
DD.01.1918-DD.02.1918 přednosta oddělení štábu 2. armády, východoevropské válčiště
DD.02.1918-DD.11.1918 přednosta oddělení štábu 4. armády, východoevropské válčiště
DD.11.1918-DD.12.1918 důstojník štábu Vrchního velitelství armády, Praha
DD.12.1918-DD.10.1919 přednosta Mobilisačního oddělení ministerstva, Praha
DD.10.1919-DD.11.1923 přednosta 1. oddělení /organisačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.11.1923-DD.09.1925 velitel Pěší brigády 19, Lučenec
DD.09.1925-DD.12.1929 velitel Horské brigády 1, Ružomberok
DD.12.1929-DD.06.1934 přednosta I./3. oddělení /doplňovacího a početních stavů/ ministerstva, Praha
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Herman-Karel-t107352#382344Verze : 0
MOD