Main Menu
User Menu

Medek, Ignác

Medek, Hynek

     
Příjmení:
Surname:
Medek
Jméno:
Given Name:
Ignác
Jméno v originále:
Original Name:
Ignác Medek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál duchovní služby
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
ThDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.01.1872 Nítkovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Medek-Ignac-t107287#382221Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Medek
Jméno:
Given Name:
Ignác
Jméno v originále:
Original Name:
Ignác Medek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1883-DD.07.1891 Arcibiskupské gymnasium, Kroměříž
DD.10.1891-DD.07.1895 Štýrská universita, teologická fakulta, Graz
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1898 polní kurát 2. třídy rakousko-uherské branné moci
01.11.1904 polní kurát 1. třídy rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 vrchní polní kurát rakousko-uherské branné moci
01.11.1916 polní superior 2. třídy rakousko-uherské branné moci
20.12.1918 polní superior 2. třídy
01.11.1919 podplukovník duchovenstva
29.12.1922 plukovník duchovenstva
27.08.1923 vrchní superior
DD.12.1926 plukovník duchovní služby
04.05.1928 generál duchovní služby
01.02.1935 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.02.1926-01.01.1927 Velitel : 36. oddělení /duchovní/
01.01.1927-DD.05.1928 Velitel : I./6. oddělení /duchovní/
DD.05.1928-DD.12.1934 Velitel : I./6. oddělení /duchovní/

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1898-DD.07.1901 duchovní správce vojenské posádky Zara
DD.07.1901-DD.02.1904 duchovní správce Posádkové nemocnice č. 3, Przemysl
DD.02.1904-DD.03.1911 duchovní správce Posádkové nemocnice č. 7, Graz
DD.03.1911-DD.07.1911 superior duchovní správy XIV. sboru, Innsbruck
DD.07.1911-DD.04.1913 duchovní správce vojenské posádky Riva
DD.04.1913-DD.08.1914 duchovní správce Posádkové nemocnice č. 27, baden
DD.08.1914-DD.04.1915 duchovní správce Polní nemocnice č. 8/2, východoevropské válčiště
DD.04.1915-DD.06.1916 duchovní správce velitelství Pěší divise č. 8, východoevropské válčiště
DD.06.1916-DD.04.1917 přednosta duchovní správy 10. armády, italské válčiště
DD.04.1917-DD.09.1917 zástupce přednosty duchovní správy III. sborové oblasti, Graz
DD.09.1917-DD.11.1918 přednosta duchovní správy 10. armády, italské válčiště
DD.11.1918-DD.10.1923 přednosta matričního oddělení vyslanectví Republiky československé, Wien
DD.10.1923-DD.12.1925 přednosta duchovní správy Zemského vojenského velitelství pro Slovensko, Bratislava
DD.12.1925-DD.02.1926 zástupce přednosty 36. oddělení /duchovního/ ministerstva, Praha
DD.02.1926-DD.01.1927 přednosta 36. oddělení /duchovního/ ministerstva, Praha
DD.01.1927-DD.01.1935 přednosta I./6. oddělení /duchovního/ ministerstva, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž pro duchovní 2. třída
Merit Cross for Military Chaplains 2nd Class
Geistliches Verdienstkreuz II. Kl.
-

DD.MM.RRRR

Řád Františka Josefa důstojník
Order of Franz Joseph Officer
Franz Joseph Orden Offizierskreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Medek-Ignac-t107287#382222Verze : 0
MOD