Main Menu
User Menu

Hanák, Rudolf

     
Příjmení:
Surname:
Hanák
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Hanák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.04.1883 Kyselovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.04.1964 Brno /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz
Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
www.obec-kyselovice.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/Hanak-Rudolf-t107098#381791Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hanak-Rudolf-t107098#381791Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hanák
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Hanák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1894-DD.06.1899 Státní gymnasium, Kroměříž
DD.09.1923-DD.08.1924 Železniční odborná škola, Olomouc
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1899-DD.08.1902 Kadetní škola zeměbrany, Wien
DD.10.1907-DD.11.1910 Válečná škola, Wien
DD.11.1919-DD.08.1920 Vysoká válečná škola, Paris
DD.01.1931-DD.08.1931 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1902 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1903 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1909 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 setník rakousko-uherské branné moci
28.10.1918 setník generálního štábu
01.04.1919 major generálního štábu
22.12.1922 podplukovník generálního štábu
04.05.1928 plukovník generálního štábu
21.02.1933 brigádní generál
01.01.1938 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
10.10.1919-DD.11.1919 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
DD.11.1929-DD.09.1930 Velitel : Pěší pluk 13
00.09.1930-DD.01.1931 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Praze
00.08.1931-21.02.1933 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Praze
21.02.1933-DD.09.1934 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Praze
30.09.1936-DD.11.1936 Velitel : Okrskové velitelství Brno
30.09.1936-DD.12.1937 Velitel : 6. divise
27.09.1938-DD.10.1938 Velitel : Velitelství etapy II. armády

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1899-DD.08.1902 vojenské studium, Wien
DD.08.1902-DD.10.1906 velitel pěší čety Tyrolského zemského střeleckého pluku č. 2, Bolzano
DD.10.1906-DD.10.1907 velitel pohraniční pevnůstky Sexten
DD.10.1907-DD.11.1910 vojenské studium, Wien
DD.11.1910-DD.05.1911 důstojník štábu Zeměbranecké pěší divise č. 26, Litoměřice
DD.05.1911-DD.11.1911 důstojník velitelství Tyrolské zemské střelecké brigády č. 88, Bolzano
DD.11.1911-DD.05.1913 zatímní velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 21, Sankt Pölten
DD.05.1913-DD.08.1914 mobilizační důstojník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 21, Sankt Pölten
DD.08.1914-DD.03.1915 pobočník velitele Zeměbraneckého pěšího pluku č. 21, východoevropské válčiště
DD.03.1915-DD.06.1915 nemocniční ošetřování
DD.06.1915-DD.09.1915 důstojník velitelství Zeměbranecké pěší brigády č. 87, italské válčiště
DD.09.1915-DD.09.1916 pobočník velitele Zeměbraneckého pěšího pluku č. 21, italské válčiště
DD.09.1916-DD.01.1917 nemocniční ošetřování
DD.01.1917-DD.04.1917 výcvikový důstojník náhradního praporu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 21, Brno
DD.04.1917-DD.03.1918 přednosta oddělení doplňovací sekce Ministerstva zemské obrany, Wien
DD.03.1918-DD.08.1918 zástupce náčelníka štábu Střelecké divise č. 50, italské válčiště
DD.08.1918-DD.10.1918 náčelník štábu Domobranecké střelecké brigády č. 161, balkánské válčiště
DD.10.1918-DD.11.1918 velitel Posádkového velitelství Kroměříž
DD.11.1918-DD.11.1919 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství na Moravě a ve Slezsku, Brno
DD.11.1919-DD.08.1920 vojenské studium, Paris
DD.11.1920-DD.11.1921 profesor Kursu pro výchovu důstojníků generálního štábu, Praha
DD.11.1921-DD.10.1922 profesor Válečné školy, Praha
DD.10.1922-DD.06.1923 velitel praporu Pěšího pluku 39, Petržalka
DD.06.1923-DD.09.1923 přednosta oddělení štábu Zemského vojenského velitelství pro Slovensko, Bratislava
DD.09.1923-DD.08.1924 vyslán ke studiu na civilní škole
DD.08.1924-DD.12.1927 velitel Želzničního traťového velitelství, Brno
DD.12.1927-DD.11.1929 vojenský přidělenec Republiky československé v Berlíně
DD.11.1929-DD.09.1930 zatímní velitel Pěšího pluku 13, Šumperk
DD.09.1930-DD.01.1931 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Praze
DD.01.1931-DD.08.1931 vojenské studium, Praha
DD.08.1931-DD.09.1934 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Praze
DD.09.1934-DD.09.1936 zástupce velitele Zemského vojenského velitelství v Brně
DD.09.1936-DD.12.1937 velitel Divise 6, Brno
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel etapy II. armády, branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Hanak-Rudolf-t107098#381792Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hanak-Rudolf-t107098#381792Version : 0
MOD