Main Menu
User Menu

Buček, Viktor

     
Příjmení:
Surname:
Buček
Jméno:
Given Name:
Viktor
Jméno v originále:
Original Name:
Viktor Buček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.12.1872 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1950 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Bucek-Viktor-t107096#381782Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Buček
Jméno:
Given Name:
Viktor
Jméno v originále:
Original Name:
Viktor Buček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1884-DD.06.1889 Městské gymnasium, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1889-DD.08.1893 Kadetní škola pěchoty, Praha
DD.04.1897-DD.10.1897 Armádní střelecká škola, Bruck
DD.11.1905-DD.06.1906 Sborová škola, Praha
DD.09.1926-DD.10.1927 Vyšší informační kurs, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1893 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1894 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1898 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1909 setník rakousko-uherské branné moci
01.11.1915 major rakousko-uherské branné moci
01.02.1918 podplukovník rakousko-uherské branné moci
11.11.1918 podplukovník pěchoty
10.01.1923 plukovník pěchoty
21.02.1929 brigádní generál
01.01.1931 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.02.1923-DD.05.1924 Velitel : Pěší pluk 19
00.02.1924-00.10.1925 Velitel : Horský pěší pluk 2
DD.11.1925-DD.10.1926 Velitel : Horský pěší pluk 1
00.09.1927-00.04.1928 Velitel : Horský pěší pluk 2
15.05.1928-21.02.1929 Velitel : 12. pěší brigáda
21.02.1929-01.09.1930 Velitel : 12. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1889-DD.08.1893 vojenské studium, Praha
DD.08.1893-DD.11.1894 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 93, Plzeň
DD.11.1894-DD.04.1897 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 93, Praha
DD.04.1897-DD.10.1897 vojenské studium, Bruck
DD.10.1897-DD.04.1900 praporní pobočník Pěšího pluku č. 93, Praha
DD.04.1900-DD.10.1903 instruktor Školy jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.10.1903-DD.11.1905 velitel poddůstojnické školy Pěšího pluku č. 93, Praha
DD.11.1905-DD.06.1906 vojenské studium, Praha
DD.06.1906-DD.11.1909 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 93, Praha
DD.11.1909-DD.12.1911 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 57, Bochnia
DD.12.1911-DD.08.1914 velitel Školy jednoročních dobrovolníků, Plzeň
DD.08.1914-DD.06.1915 pobočník velitele Zeměbraneckého pěšího pluku č. 7, balkánské válčiště
DD.06.1915-DD.11.1915 velitel Školy jednoročních dobrovolníků, Jablonec nad Nisou
DD.11.1915-DD.04.1918 velitel Domobraneckého pěšího praporu č. 27, východoevropské válčiště
DD.04.1918-DD.07.1918 velitel náhradního praporu Střeleckého pěšího pluku č. 7, Rumburk
DD.07.1918-DD.11.1918 zatímní velitel Střeleckého pluku č. 28, italské válčiště
DD.11.1918-DD.12.1918 velitel Střeleckého pluku č. 28, Písek
DD.12.1918-DD.01.1922 předseda stálé superarbitrační komise Ministerstva národní obrany, Praha
DD.01.1922-DD.06.1922 velitel náhradního praporu Pěšího pluku 4, Hradec Králové
DD.06.1922-DD.07.1922 zástupce velitele Pěšího pluku 4, Hradec Králové
DD.07.1922-DD.01.1923 zástupce velitele Pěšího pluku 28, Praha
DD.01.1923-DD.05.1924 velitel Pěšího pluku 19, Mukačevo
DD.05.1924-DD.11.1925 velitel Horského pěšího pluku 2, Ružomberok
DD.11.1925-DD.09.1926 velitel Horského pěšího pluku 1, Dolný Kubín
DD.09.1926-DD.10.1927 vojenské studium, Praha
DD.10.1927-DD.04.1928 velitel Horského pěšího pluku 2, Ružomberok
DD.04.1928-DD.12.1930 velitel Pěší brigády 12, Znojmo
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1915

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1916

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Bucek-Viktor-t107096#381783Verze : 0
MOD