Main Menu
User Menu

Dvořák, Josef /1892-1963/

     
Příjmení:
Surname:
Dvořák
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Dvořák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.08.1892 Čechy pod Kosířem /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
31.12.1963 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Polní dělostřelecké brigády 8
velitel Jezdecké brigády 4
velitel Rychlé divise 4
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Dvorak-Josef-1892-1963-t105675#377741Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Dvořák
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Dvořák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1904-DD.07.1912 Zemská reálka, Prostějov
DD.09.1912-DD.06.1913 Obchodní akademie, abiturientský kurs, Prostějov
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1914-DD.04.1915 Škola jednoročních dobrovolníků, Przemysl a Budapest
DD.10.1917-DD.01.1918 Důstojnický kurs, Saint-Maixent
DD.09.1919-DD.11.1921 Kurs pro výchovu důstojníků generálního štábu, Praha
DD.11.1921-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
DD.05.1925-DD.08.1925 Střelecká škola dělostřelectva, Olomouc
DD.01.1934-DD.09.1934 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.05.1915 kadet rakousko-uherské branné moci
20.07.1916 podporučík srbské armády
15.01.1918 poručík legií
01.08.1918 nadporučík legií
01.03.1919 kapitán legií
01.09.1919 kapitán dělostřelectva
02.12.1921 štábní kapitán dělostřelectva
20.09.1922 štábní kapitán generálního štábu
28.06.1923 major generálního štábu
26.04.1928 podplukovník generálního štábu
10.01.1931 plukovník dělostřelectva
28.12.1931 plukovník generálního štábu
22.12.1936 brigádní generál
01.08.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1935-DD.11.1936 Velitel : 8. polní dělostřelecká brigáda
15.11.1936-22.12.1936 Velitel : 4. jezdecká brigáda
22.12.1936-15.10.1937 Velitel : 4. jezdecká brigáda
15.10.1937-24.09.1938 Velitel : 4. rychlá divise
13.09.1938-22.10.1938 Velitel : 4. rychlá divise, velitelství
01.07.1945-01.10.1945 Velitel : 3. těžká dělostřelecká brigáda
01.10.1945-DD.04.1947 Velitel : 8. dělostřelecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1914-DD.09.1914 jednoroční dobrovolník Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 3, Przemysl
DD.09.1914-DD.04.1915 vojenské studium, Przemysl a Budapest
DD.04.1915-DD.05.1915 velitel čety těžkých děl Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 3, východoevropské válčiště
13.05.1915-13.05.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.05.1915-DD.06.1916 ruské zajatecké tábory
DD.06.1916-DD.07.1916 dobrovolník Srbské královské armády
DD.07.1916-DD.10.1918 velitel pěší čety 5. srbského dobrovolnického pluku, Oděsa a přesun
DD.10.1917-DD.01.1918 vojenské studium, Saint-Maixent
DD.01.1918-DD.05.1918 velitel pěší čety 21. československého střeleckého pluku, Cognac
DD.05.1918-DD.12.1918 praporní pobočník 21. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště a přesun
DD.12.1918-DD.02.1919 velitel pěší roty 21. československého střeleckého pluku, přesun a slezské válčiště
DD.02.1919-DD.04.1919 důstojník Francouzské vojenské mise v Republice československé, Praha
DD.04.1919-DD.06.1919 pobočník velitele Východní skupiny, slovenské válčiště
DD.06.1919-DD.09.1919 přednosta oddělení štábu Divise č. 7, slovenské válčiště
DD.09.1919-DD.09.1922 vojenské studium, Praha
DD.09.1922-DD.03.1924 přednosta oddělení štábu Divise 7, Olomouc
DD.03.1924-DD.05.1925 velitel oddílu Dělostřeleckého pluku 53, Lipník nad Bečvou
DD.05.1925-DD.08.1925 vojenské studium, Olomouc
DD.08.1925-DD.03.1928 důstojník 17. oddělení /dělostřeleckého/ ministerstva, Praha
DD.03.1928-DD.01.1931 velitel Dělostřeleckého pluku 109, Bratislava
DD.01.1931-DD.01.1934 zástupce velitele Vojenské akademie, Hranice
DD.01.1934-DD.09.1934 vojenské studium, Praha
DD.09.1934-DD.10.1935 zástupce velitele Vojenské akademie, Hranice
DD.10.1935-DD.11.1936 velitel Polní dělostřelecké brigády 8, Hranice
DD.11.1936-DD.10.1937 velitel Jezdecké brigády 4, Pardubice
DD.10.1937-DD.07.1939 velitel Rychlé divise 4, Pardubice a branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1920

Medaile za vojenské zásluhy
Military Merit Medal
Медаља за Војничке врлине
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

DD.MM.1928

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Dvorak-Josef-1892-1963-t105675#377742Verze : 0
MOD