Main Menu
User Menu

Pamětní medaile 6. střeleckého pluku hanáckého

Commemorative Medal of 6th Haná Rifle Regiment

     
Název:
Name:
Pamětní medaile 6. střeleckého pluku hanáckého
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str. 26-27
Měřička, V. ČSPDP Praha 1966, str. 11
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-6-streleckeho-pluku-hanackeho-t105643#377643Verze : 2
     
Název:
Name:
Pamětní odznak 6. střeleckého pluku hanáckého
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak 6. střeleckého pluku hanáckého.
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Stuha
Závěs
Medaile
Klenot:
Badge:
Avers:
Medaile nemá zvýšený okraj a v celé ploše medaile je položena moravská šachovaná orlice zemského znaku s polorozepjatými křídly, nápadně odstálými a kulatě zakončenými letkami, rozvidleným ocasem, roztaženými stojáky, s korunovanou hlavou odvrácenou k pravé straně.

Revers :
Ve středu medaile je umístěn plastický orámovaný gotický štítek s číslicí "6" v dolní části doplněný lipovou ratolestí s květem uprostřed. Pod ratolestí je umístěn letopočet :
- 1917 jubielní rok založení pluku
- 1947 třicáté výročí založení pluku

V horní části medaile je opis :
"STŘELECKÝ HANÁCKÝ PLUK"

V dolní části při levém okraji u letopočtu 1947 je podpis medailéra J. MAYER.

V horní části medaile je napojeno kulovité závěsné ouško s kroužkem k upevnění medaile na stuhu.

Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.25 - 26
Měřička, V. Českosloveské plukovní medaile, ČSPDP Praha 1966, str.11
Foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-6-streleckeho-pluku-hanackeho-t105643#377644Verze : 1
Pamětní medaile 6. střeleckého pluku byla založena v průběhu roku 1947 při armádních oslavách zformování jednotky na Rusi a 30. jubilea pluku.


Jednotka byla součástí II. divize a v jejím názvu se objevuje slovo „Hanácký" pluk. Nejde tedy již o symboliku s vazbou na husitskou minulost, ale na příslušnost vojáků k zemím Koruny České.


Dekorace, jejím autorem je medailér J. Mayer je ražena z bronzu o průměru 37 mm a síle střižku 2 mm.


Popis medaile (Václav Měřička):


Avers:
Medaile nemá zvýšený okraj a v celé ploše medaile je položena moravská šachovaná orlice zemského znaku s polorozepjatými křídly, nápadně odstálými a kulatě zakončenými letkami, rozvidleným ocasem, roztaženými stojáky, s korunovanou hlavou odvrácenou k pravé straně.


Revers :
Ve středu medaile je umístěn plastický orámovaný gotický štítek s číslicí „6“ v dolní části doplněný lipovou ratolestí s květem uprostřed. Pod ratolestí je umístěn letopočet :
- 1917 jubielní rok založení pluku
- 1947 třicáté výročí založení pluku


V horní části medaile je opis :
„STŘELECKÝ HANÁCKÝ PLUK"


V dolní části při levém okraji u letopočtu 1947 je podpis medailéra J. MAYER.


V horní části medaile je napojeno kulovité závěsné ouško s kroužkem k upevnění medaile na stuhu.


Stuha (VM):
Průvlečná, 40 mm široká, bílá se 17 mm širokým středním červeným pruhem. Ve vzdálenosti 1 mm od středního pruhu je 2,5 mm široký proužek červený.Medaile se předávala spolu s udělovacím dekretem v papírové krabičce.Poznámka :
I když všechny tak zvané plukovní medaile jsou hodnoceny jako poněkud fádní a jednoduché, každá z těchto medailí vyniká krásou a zpracování v porovnání s medailérskou tvorbou rezortních medailí, jak České, tak i Slovenské republiky, neb tyto medaile více připomínají víčka od konzervy než malé umělecké dílo drobné plastiky .
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-6-streleckeho-pluku-hanackeho-t105643#385173Verze : 0
Název
Name
Pamětní odznak 6. střeleckého pluku hanáckého
Commemorative Medal of 6th Shooting Regiment "Hanacky"
Pamětní odznak 6. střeleckého pluku hanáckého.
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1948 Krejčí, Ludvík
DD.MM.1948 Mézl, Ondřej
DD.MM.RRRR Matoušek, Otto
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-6-streleckeho-pluku-hanackeho-t105643#415007Verze : 0
MOD