Main Menu
User Menu

Marty, Emile Henri Charles

divisní generál ve výslužbě / Division General (Ret.)

     
Příjmení:
Surname:
Marty
Jméno:
Given Name:
Émile Henri Charles
Jméno v originále:
Original Name:
Émile Henri Charles Marty
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
divisní generál ve výslužbě
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.01.1868 Villefranche /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.04.1950 Realmont /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Marty-Emile-Henri-Charles-t104903#375868Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Marty
Jméno:
Given Name:
Émile Henri Charles
Jméno v originále:
Original Name:
Émile Henri Charles Marty
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1879-DD.09.1887 Lyceum, Villefranche
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1887-DD.10.1889 Vojenská škola, Saint-Cyr
DD.10.1889-DD.10.1890 Aplikační pěchotní kurs, Saint-Cyr
DD.11.1899-DD.11.1901 Vysoká škola vojenská, Paris
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1889 podporučík francouzské armády
31.12.1891 poručík francouzské armády
25.04.1900 kapitán francouzské armády
29.07.1911 major francouzské armády
13.10.1915 podplukovník francouzské armády
19.04.1918 plukovník francouzské armády
19.11.1920 generál V. hodnostní třídy
12.09.1924 brigádní generál francouzské armády
04.01.1928 výslužba
06.05.1928 divisní generál francouzské armády ve výslužbě
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
24.09.1919-01.10.1919 Velitel : 10. divise
13.12.1919-01.01.1920 Velitel : 5. divise
14.10.1919-01.01.1920 Velitel : 19. pěší brigáda
01.01.1920-19.11.1920 Velitel : 8. divise
19.11.1920-DD.10.1922 Velitel : 8. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1887-DD.10.1890 vojenské studium, Saint-Cyr
DD.10.1890-DD.05.1894 velitel pěší čety 143. pěšího pluku, Carcasonne
DD.05.1894-DD.11.1899 praporní pobočník 143. pěšího pluku, Carcasonne
DD.11.1899-DD.11.1901 vojenské studium, Paris
DD.11.1901-DD.02.1903 důstojník štábu Alžírské divise, Alger a severoafrické válčiště
DD.02.1903-DD.09.1903 velitel pěší roty 34. pěšího pluku, Mont-de-Marsan
DD.09.1903-DD.11.1906 pobočník velitele Alžírské divise, severoafrické válčiště
DD.11.1906-DD.04.1911 důstojník štábu Constantinské divise, severoafrické válčiště
DD.04.1911-DD.01.1913 důstojník štábu Francouzských vojsk v Maroku, severoafrické válčiště
DD.01.1913-DD.10.1913 zástupce velitele 14. praporu alpských střelců,
DD.10.1913-DD.08.1914 důstojník štábu Francouzských vojsk v Maroku, severoafrické válčiště
DD.08.1914-DD.09.1914 velitel 14. praporu alpských střelců, západoevropské válčiště
DD.09.1914-DD.10.1914 velitel praporu 22. pěšího pluku, západoevropské válčiště
DD.10.1914-DD.09.1915 velitel praporu 99. pěšího pluku, západoevropské válčiště
DD.09.1915-DD.02.1918 podnáčelník štábu 21. armádního sboru, západoevropské válčiště
DD.02.1918-DD.06.1918 velitel 2. smíšeného zuávského pluku, západoevropské válčiště
DD.06.1918-DD.03.1919 velitel pěchoty 41. pěší divise, západoevropské válčiště
DD.03.1919-DD.08.1919 velitel 44. pěší brigády, západoevropské válčiště
DD.08.1919-DD.12.1919 velitel 19. pěší brigády, slovenské válčiště
DD.12.1919-DD.01.1920 velitel 5. divise, Opava
DD.01.1920-DD.10.1922 velitel Divise 8, Opava
DD.10.1922-DD.01.1923 přednosta 5. oddělení /školského a výcvikového/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.01.1923-DD.10.1923 dovolená
DD.10.1923-DD.09.1924 velitel Studijního střediska útočné vozby, Namur
DD.09.1924-DD.12.1925 velitel 7. brigády útočné vozby, Nancy
DD.12.1925-DD.12.1927 náčelník štábu Velitelství francouzských vojsk v Levantě, středovýchodní válčiště
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1911

Řád Nichan Iftikhar důstojník (4. třída)
Order of Nichan Iftikhar Officer (4th Class)
نيشان الافتخار
-

DD.MM.1913

Koloniální medaile se štítkem MAROC
Colonial Medal with clasp MAROC
Médaille coloniale avec l’agrafe MAROC
-

DD.MM.1913

Pamětní marocká medaile
Commemorative Medal of Morocco
Médaille commémorative du Maroc
-

DD.MM.1914

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1914

Řád Ouissam Alaouite 3. třída
Order of Ouissam Alaouite 3rd Class
-
-

DD.MM.1916

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1917

Řád Leopolda 4. třída
Order of Leopold 4th Class
Ordre de Leopold Officier
-

DD.MM.1917

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1918

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1920

Válečný kříž za operace na vnějších bojištích
War Cross for foreign operational theatres
Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures
-

DD.MM.1921

Mezispojenecká medaile vítězství
Allied Victory Medal
Médaille Interalliée de la Victoire
-

DD.MM.1923

Řád Bílého lva vojenská skupina III. třída (Komandér) [1922]
Order of White Lion Military Division 3rd class
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

DD.MM.1931

Řád Čestné legie 2. třída
Order of Legion of Honour 2nd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Officier
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Marty-Emile-Henri-Charles-t104903#375869Verze : 0
MOD