Main Menu
User Menu

Matička, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Matička
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Matička
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.03.1882 Brloh /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.10.1970 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Maticka-Jaroslav-t104858#375787Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Matička
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Matička
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1895-DD.06.1902 Státní reálka, Hradec Králové
DD.10.1903-DD.04.1907 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1902-DD.05.1903 Škola jednoročních dobrovolníků, Zara
DD.09.1916-DD.11.1916 Důstojnický kurs, Kijev
DD.04.1918-DD.06.1918 Důstojnický kulometný kurs, Saint-Irienne
DD.11.1925-DD.09.1926 Informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1903 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
25.09.1916 praporčík ruské armády
10.01.1917 poručík ruské armády
12.11.1917 poručík francouzské armády
01.03.1918 poručík legií
10.06.1918 kapitán legií
01.11.1918 major legií
01.07.1919 podplukovník legií
01.03.1920 podplukovník stavební služby
16.12.1921 plukovník stavební služby
31.08.1921 výslužba
01.11.1925 plukovník technické služby
18.02.1926 plukovník letectva
04.05.1928 brigádní generál
01.04.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1920-DD.09.1921 Velitel : Technický a dopravní odbor ministerstva

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1902-DD.12.1902 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 22, Zara
DD.12.1902-DD.05.1903 vojenské studium, Zara
DD.05.1903-DD.09.1903 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 22, Zara
DD.08.1914-DD.11.1914 velitel čety náhradního praporu Pěšího pluku č. 98, Vysoké Mýto
DD.11.1914-DD.03.1915 velitel kulometné čety Pěšího pluku č. 98, východoevropské válčiště
20.03.1915-20.03.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.03.1915-DD.08.1916 ruské zajatecké tábory
DD.08.1916-DD.09.1916 člen Klubu spolupracovníků, Kijev
DD.09.1916-DD.11.1916 vojenské studium, Kijev
DD.11.1916-DD.05.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, Kijev
DD.05.1917-DD.09.1917 člen komise Odbočky československé národní rady na Rusi, Kijev
DD.09.1917-DD.11.1917 přesun do Francie
DD.11.1917-DD.04.1918 člen komise Československé národní rady, Paris
DD.04.1918-DD.06.1918 vojenské studium, Saint-Irienne
DD.06.1918-DD.01.1919 velitel kulometné roty 21. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště a přesun
DD.01.1919-DD.07.1919 zástupce přednosty Evidenční kanceláře zahraničních vojsk ministerstva, Praha
DD.07.1919-DD.03.1920 přednosta Evidenční kanceláře zahraničních vojsk ministerstva, Praha
DD.03.1920-DD.11.1920 přednosta stavebního oddělení Zemského vojenského velitelství pro Čechy, Praha
DD.11.1920-DD.08.1921 přednosta Technického a dopravního odboru ministerstva, Praha
DD.08.1921-DD.11.1925 mimo službu
DD.11.1925-DD.09.1926 vojenské studium, Praha
DD.09.1926-DD.12.1932 velitel Vojenského leteckého ústavu studijního, Letňany
DD.12.1932-DD.03.1939 zástupce velitele Vojenského technického a leteckého ústavu, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1935

Řád rumunské koruny 2. třída
Order of Crown of Romania 2nd Class
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
-

DD.MM.1936

Řád Jugoslávské koruny 2. třída
Order of Yugoslav Crown 2nd Class
Orden Jugoslavenske krune 2 stepen
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Maticka-Jaroslav-t104858#375788Verze : 0
MOD