Main Menu
User Menu

Kratochvíl, Jindřich

     
Příjmení:
Surname:
Kratochvíl
Jméno:
Given Name:
Jindřich
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Kratochvíl
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál technické zbrojní služby
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.08.1890 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kratochvil-Jindrich-t104664#375295Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kratochvíl
Jméno:
Given Name:
Jindřich
Jméno v originále:
Original Name:
Jindřich Kratochvíl
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1901-DD.07.1908 Státní reálka, Praha
DD.10.1908-DD.11.1913 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1914-DD.03.1915 Škola jednoročních dobrovolníků, Rokycany
DD.07.1917-DD.09.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.01.1918-DD.08.1918 Důstojnický kurs, Saint-Maixent
DD.04.1927-DD.06.1927 Kurs protiplynové obrany, Aubervilliers
DD.07.1927-DD.11.1927 Kurs pro velitele vojskových těles, Olomouc
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
23.12.1914 kadet rakousko-uherské branné moci
28.02.1918 poručík legií
01.11.1918 nadporučík legií
01.03.1919 kapitán legií
31.12.1919 kapitán pěchoty
02.12.1921 štábní kapitán pěchoty
21.07.1923 major pěchoty
01.02.1926 major technické zbrojní služby
14.12.1927 podplukovník technické zbrojní služby
16.07.1929 plukovník technické zbrojní služby
11.07.1934 generál technické zbrojní služby
01.07.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
16.07.1929-11.07.1934 Velitel : II./3. oddělení /munice a látek výbušných/
11.07.1934-24.09.1938 Velitel : II./3. oddělení /munice a látek výbušných/
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : II./3. oddělení /munice a látek výbušných/
15.05.1945-DD.03.1948 Velitel : II. odbor (technický) Ministerstva národní obrany

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1914-DD.09.1914 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 7, Rokycany
DD.09.1914-DD.03.1915 vojenské studium, Rokycany
DD.03.1915-DD.05.1915 velitel čety náhradního praporu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 7, Plzeň
DD.05.1915-DD.06.1915 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 7, východoevropské válčiště
01.06.1915-01.06.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.06.1915-DD.06.1917 ruské zajatecké tábory
DD.06.1917-DD.07.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, východoevropské válčiště
DD.07.1917-DD.09.1917 vojenské studium, Borispol
DD.09.1917-DD.01.1918 přesun do Francie
DD.01.1918-DD.08.1918 vojenské studium, Saint-Maixent
DD.08.1918-DD.11.1918 velitel pěší čety 23. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště
DD.11.1918-DD.01.1919 velitel pěší roty 23. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště a přesun
DD.01.1919-DD.03.1919 důstojník velitelství 5. československé střelecké divise, přesun
DD.03.1919-DD.03.1922 důstojník Oddělení pro školství a výcvik hlavního štábu, Praha
DD.03.1922-DD.02.1926 přednosta skupiny 5. oddělení /školského a výcvikového/ hlavního štábu, Praha
DD.02.1926-DD.01.1927 přednosta skupiny 27. oddělení /munice a látek výbušných/ ministerstva, Praha
DD.01.1927-DD.04.1927 zástupce přednosty II./3. oddělení / munice a látek výbušných/ ministerstva, Praha
DD.04.1927-DD.11.1927 vojenské studium, Aubervilliers a Olomouc
DD.11.1927-DD.06.1929 zástupce přednosty II./3. oddělení /munice a látek výbušných/ ministerstva, Praha
DD.06.1929-DD.05.1939 přednosta II./3. oddělení /munice a látek výbušných/ ministerstva, Praha a branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

DD.MM.1926

Řád akademických palem 3. třída
Order of Academic Palms 3rd Class
Ordre des Palmes Académiques
-

DD.MM.1931

Medaile Za vojenské zásluhy 1917
Medal of Military Merit 1917
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας
-

DD.MM.1932

Řád rumunské koruny 3. třída
Order of Crown of Romania 3rd Class
Ordinul Coroana României Comandor
-

DD.MM.1933

Řád Sv. Sávy 3. třída
Order of St. Sava 3rd Class
Орден Светог Саве 3. ред
-

DD.MM.1934

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kratochvil-Jindrich-t104664#375297Verze : 0
MOD