Main Menu
User Menu

Šára, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Šára
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Šára
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.03.1893 Struhaře /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.10.1941 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
1918 - velitel obrněného vlaku Orlík,
1934-1936 vojenský přidělenec v SSSR,
1940 - velitel odbojové organizace Obrana národa
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
popraven nacisty
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

leader.posazavi.com,
https://www.spaleneporici.cz/ob_osobnosti.php
URL : https://www.valka.cz/Sara-Vaclav-t103895#373363Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Šára
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Šára
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1907-DD.07.1913 Státní reálka, Plzeň
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1913-DD.05.1914 Škola jednoročních dobrovolníků, Innsbruck
DD.07.1917-DD.09.1917 Důstojnický kurs, Žitomir
DD.09.1917-DD.11.1917 Důstojnický dělostřelecký kurs, Polonnoje
DD.08.1920-DD.08.1921 Kurs pro důstojníky generálního štábu, Praha
DD.11.1922-DD.09.1923 Válečná škola, Praha
DD.03.1927-DD.08.1927 Střelecká škola dělostřelectva, Olomouc
DD.02.1930-DD.04.1930 Středisko taktických studií dělostřelectva, Metz
DD.01.1933-DD.07.1933 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1914 kadet rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR podporučík ruské armády
07.02.1918 podporučík legií
01.05.1919 kapitán legií
01.08.1920 kapitán dělostřelectva
01.12.1921 štábní kapitán dělostřelectva
21.07.1923 major dělostřelectva
01.09.1923 major generálního štábu
07.07.1926 podplukovník generálního štábu
30.12.1929 plukovník generálního štábu
31.07.1934 brigádní generál
26.10.1946 divisní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.02.1929-30.12.1929 Velitel : Dělostřelecký pluk 1
30.12.1929-DD.09.1931 Velitel : Dělostřelecký pluk 1
DD.09.1933-31.07.1934 Velitel : II./1. oddělení /dělostřelecké/
31.07.1934-15.09.1938 Velitel : II./1. oddělení /dělostřelecké/
15.09.1938-25.09.1938 Velitel : Velitelství dělostřelectva I. sboru
24.09.1938-22.10.1938 Velitel : Velitelství dělostřelectva XI. hraničního pásma

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1913-DD.12.1913 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 36, Bruneck
DD.12.1913-DD.05.1914 vojenské studium, Innsbruck
DD.05.1914-DD.10.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 36, Bruneck a východoevropské válčiště
07.10.1914-07.10.1914 zajetí na východoevropském válčišti
DD.10.1914-DD.07.1916 ruské zajatecké tábory
DD.07.1916-DD.11.1916 dobrovolník 1. československé náhradní roty, Kijev
DD.11.1916-DD.07.1917 instruktor Československého náhradního praporu, Borispol a Bobrujsk
DD.07.1917-DD.11.1917 vojenské studium, Žitomir a Polonnoje
DD.11.1917-DD.01.1918 velitel dělostřelecké čety 1. československé dělostřelecké brigády, Žitomir
DD.01.1918-DD.07.1918 velitel dělostřelecké baterie 1. československé dělostřelecké brigády, přesun a sibiřské válčiště
DD.07.1918-DD.09.1918 velitel obrněného vlaku, sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.01.1919 nemocniční ošetřování
DD.01.1919-DD.05.1919 velitel dělostřelecké baterie 1. československé dělostřelecké brigády, sibiřské válčiště
DD.05.1919-DD.05.1920 velitel dělostřelecké baterie 1. československého lehkého dělostřeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.05.1920-DD.08.1920 repatriační dovolená
DD.08.1920-DD.08.1921 vojenské studium, Praha
DD.08.1921-DD.11.1922 přednosta oddělení štábu Divise 2, Plzeň
DD.11.1922-DD.09.1923 vojenské studium, Praha
DD.09.1923-DD.09.1924 důstojník Velitelství zemského dělostřelectva pro Čechy, Praha
DD.09.1924-DD.11.1926 důstojník 1. oddělení /organizačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.11.1926-DD.03.1927 zástupce velitele Dělostřeleckého pluku 101, Praha
DD.03.1927-DD.08.1927 vojenské studium, Olomouc
DD.08.1927-DD.10.1927 zástupce velitele Dělostřeleckého pluku 101, Praha
DD.10.1927-DD.10.1928 velitel oddílu Dělostřeleckého pluku 101, Praha
DD.10.1928-DD.02.1929 zástupce velitele Dělostřeleckého pluku 101, Praha
DD.02.1929-DD.02.1930 velitel Dělostřeleckého pluku 1, Ruzyně
DD.02.1930-DD.04.1930 vojenské studium, Metz
DD.04.1930-DD.09.1931 velitel Dělostřeleckého pluku 1, Ruzyně
DD.09.1931-DD.01.1933 ředitel studií Dělostřeleckého učiliště, Olomouc
DD.01.1933-DD.07.1933 vojenské studium, Praha
DD.07.1933-DD.09.1933 ředitel studií Dělostřeleckého učiliště, Olomouc
DD.09.1933-DD.09.1938 přednosta II./1. oddělení /dělostřeleckého/ ministerstva, Praha
DD.09.1938-DD.09.1938 velitel Velitelství dělostřelectva I. sboru, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Velitelství dělostřelectva XI. hraničního pásma, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.07.1939 velitel Velitelství dělostřelectva I. sboru, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1917

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.1919

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1921

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1933

Řád rumunské koruny 3. třída
Order of Crown of Romania 3rd Class
Ordinul Coroana României Comandor
-

DD.MM.1938 -

Řád zářícího nefritu velkokříž (1. třída)
Order of Brilliant Jade Grandcross (1st Class)
采玉勳章
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Sara-Vaclav-t103895#377766Verze : 0
MOD
Vážení,
díky bádání ve VHA v záležitosti OV č. 1 vím, že údaje o jeho velitelích jsou často protichůdné. Například v kvalifikační listině Václava Šáry (dále VŠ) není zmínka o jeho působení na OV Orlík. Níže uvedený měsíc září 1918, kdy měl VŠ velet OV Orlík spadá do období, kdy podle kvalifikační listiny byl starším důstojníkem 1. baterie, podřízené 1. dělostřelecké brigádě Jana Žižky.


Vyslovení domněnky (hypothesa):
Lze předpokládat, že v rámci častých výměn personálu na OV Orlík, zde působil společně s částí mužstva 1. baterie. Spíše předpokládám, že během "rotační služby na OV" zastával funkci velitele děla v některém z dělostřeleckých vozů. V tomto mém názoru, mne utvrzuje i skutečnost, že jsem dosud nenalezl informaci datovanou rokem 1918, která by potvrdila, že VŠ se ujal velení nad celým OV.


Velení VŠ na OV Orlík v roce 1919 je sice doloženo, ale může být zavádějící. Je zde totiž možnost, že "úřadujícím" velitelem OV byl praporčík Vambera, který byl v té době podřízen veliteli 1. baterie poručíku VŠ. Tato situace mohla trvat až do doby, než Vrchní velení Čechovosk začalo používat OV Orlík a Úderník jako operativní zálohu (viz rozkaz č. 37/16). Jistota 8 možných z deseti.


Zdůvodnění


Personálie a situační zprávy:
01.04.1919 - VŠ, jmenován velitelem 1. lehké baterie.
01.04.1919 - VŠ, velitelem baterie, ostřelování vesnice Vengerky.
04.05.1918 - VŠ ustanoven mladším dělostřeleckým důstojníkem 1. baterie.
04.05.1918 - VŠ zvolen předsedou ešalonního soudu 1. baterie.
05.05.1918-27.08.1918 - chybí údaje!
16.07.1918 - ukořistěn sovětský OA později přejmenovaný na Orlík.
14.08.1918-11.09.1918 - VŠ, jako velitel OV Orlík v bojích u vesnice Ljachovka, stanice Výry, stanice Ochotničnaja, vesnice Grjazňuška.
28.08.1918 - VŠ jmenován starším dělostřeleckým důstojníkem 1. baterie.
29.08.1918-07.09.1918 - chybí údaje!
08.09.1918 - VŠ, jako velitel OV Orlík v bojích u vesnice Ljachovka.
09.09.1918 - VŠ, jako velitel OV Orlík v bojích u stanice Výry.
10.09.1918 - VŠ, jako velitel OV Orlík v bojích u stanice Ochotničnaja.
11.09.1918 - VŠ, jako velitel OV Orlík v bojích u vesnice Grjazňuška.
11.09.1918 - VŠ, za bojů u stanice Ochotničnaja, VŠ těžce zraněn, zmínka o OV Orlík 1.
13.09.1918 - VŠ, za bojů u Ljachovky, VŠ těžce zraněn, zmínka o OV Orlík.
06.01.1919 - VŠ, návrat z léčení.
20.01.1919 - VŠ, jmenován prozatímním velitelem 1. lehké baterie.
26.03.1919 - VŠ, velitelem baterie, ostřelování vesnice Birusy.
14.04.1919 - VŠ, velitelem baterie, ostřelování vesnic Birusy a Kantorskoje.
16.04.1919 - VŠ, velitelem baterie, ostřelování vesnice Birusy z OA Orlík.
18.04.1919 - VŠ, velitelem baterie, boje o vesnice Birusy a Kantorskoje.
19.04.1919 - VŠ, velitel baterie, boje o vesnice Birusy a Kantorskoje.
29.04.1919 - VŠ, převzal velení 1. lehké baterie.
08.05.1919 - VŠ, velitel baterie, boje o stanici Tajšet.
12.05.1919 - VŠ, převzal velení OV č. 1 Orlík.
15.05.1919 - VŠ, jmenován prozatímním velitelem OV Orlík.
20.05.1919 - zpráva pro Vrchní velení Čechovojsk uvádí praporčíka Vamberu jako velitele OV Orlík.
22.05.1919 - VŠ předal velení OV Orlík poručíku Hájkovi.
01.06.1919 - rozkazem č. 37/16 přijal velení OV Orlík poručík Hájek.
15.06.1919 - zpráva pro Vrchní velení Čechovojsk uvádí praporčíka Vamberu jako velitele OV Orlík.
06.07.1919 - rozkazem č. 54/3 jmenován velitelem OV Orlík poručík Hájek.
15.09.1919 - zpráva pro Vrchní velení Čechovojsk uvádí poručíka Hájka jako velitele OV Orlík.
15.10.1919 - zpráva pro Vrchní velení Čechovojsk uvádí poručíka Hájka jako velitele OV Orlík.


O kvalitě vojenských písařů svědčí tyto tři řádky:
23.04.1920 - VŠ, návrat do vlasti.
24.04.1920 - VŠ, návrat do vlasti.
30.04.1920 - VŠ, návrat do vlasti.


Kvalifikační listina VŠ:
01.09.1917-28.05.1918 - velitel čety 1. baterie
28.05.1918-06.01.1919 - první důstojník 1. baterie
06.01.1919-01.09.1920 - velitel baterie
URL : https://www.valka.cz/Sara-Vaclav-t103895#373397Verze : 0
MOD