Main Menu
User Menu

Lehký pěší prapor "Legazpi" I/67 [2005-2017]

3rd Light Infantry Battalion "Legazpi"

Batallón de Infantería Ligera "Legazpi" I/67 (BIL I/67)

     
Název:
Name:
Lehký pěší prapor "Legazpi" I/67
Originální název:
Original Name:
Batallón de Infantería Ligera "Legazpi" I/67 (BIL I/67)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.05.2005
Předchůdce:
Predecessor:
Prapor horských myslivců "Legazpi" III/67
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2017
Nástupce:
Successor:
Motorizovaný prapor "Legazpi" I/67
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.05.2005-01.01.2017 67. lehký pěší pluk
Dislokace:
Deployed:
15.05.2005-01.01.2017 San Sebastián, kasárny Loyola

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es
URL : https://www.valka.cz/Lehky-pesi-prapor-Legazpi-I-67-2005-2017-t103549#372390Verze : 7
MOD
Prápor ľahkej pechoty Legazpi, predtým 23 Prápor horských myslivcov “Legazpi″ (Batallón de Cazadores de Montana “Legazpi″ nº 23), nemá veľmi dlhú históriu, nakoľko jeho pôvod siaha do roku 1943, kedy vzniká zo zvyškov 24 Pechotného práporu, ktorý je v tom čase rozpustený. Prvým veliteľom práporu sa stáva pplk. José Montero Moraleda.
Prápor počas svojej existencie mal označenie ako 23 Prápor horských myslivcov “Legazpi″ (Batallón de Cazadores de Montana “Legazpi″ nº 23) od svojho vzniku roku 1943 a zmenil ho až v 90 rokoch na Prápor ľahkej pechoty "Legazpi" III/67.

Od svojho vzniku prápor bol podriadený nasledovným jednotkám
• 1944.- 8 Horské zoskupenie (Agrupación de Montana nº 8)
• 1944.- 8 Pluk horských myslivcov (Regimiento de Cazadores de Montana nº 8)
• 1960.- 2 Zoskupenie myslivcov Horskej divízie Navarra(2ª Agrupación de Cazadores de la División de Montana Navarra)
• 1966.- 67 Pluk horských myslivcov Sicilia (Regimiento de Cazadores de Montana Sicilia nº 67)
• 1984.-67 Pluk horských myslivcov Tercio Viejo de Siclia (Regimiento de Cazadores de Montana Tercio Viejo de Sicilia nº 67)

zdroj
forejercito.forumup.es

URL : https://www.valka.cz/Lehky-pesi-prapor-Legazpi-I-67-2005-2017-t103549#372391Verze : 1
MOD