Main Menu
User Menu

San Sebastian, kasárny "Loyola" [RRRR- RRRR]

Military Base "Loyola"

Cuartel Militar "Loyola"

     
Název:
Name:
Kasárne "Loyola"
Originální název:
Original Name:
Cuartel Militar "Loyola"
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
San Sebastian
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
43°18'27.99"N 1°57'47.98"W
Vznik:
Established:
DD.MM.1925
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1943-DD.MM.1966
22. prapor horských myslivců "Sicilia"
22nd Mountain Jaeger Battalion "Sicilia"
DD.MM.1943-DD.MM.1966
23. prápor horských myslivců "Legazpi"
23rd Mountain Jaeger Battalion "Legazpi"
10.07.1965-01.05.1988
23. prapor horských myslivců "Legazpi"
23rd Mountain Jaeger Battalion "Legazpi"
10.07.1965-01.05.1986
61. brigáda horských myslivců
61st Mountain Jaeger Infantry Brigade
10.07.1965-27.11.1984
67. pluk horských myslivců "Sicilia"
67th Mountain Jaeger Regiment "Sicilia"
27.11.1984-01.07.1996
67. pluk horských myslivců "Tercio Viejo de Sicilia"
67th Mountain Jaeger Regiment "Tercio Viejo de Sicilia"
DD.03.1986-DD.MM.RRRR
Zabezpečovací jednotka kasáren "Loyola"
Quartering Services Unit of the Base "Loyola"
01.05.1986-01.02.1996
51. brigáda horských myslivců
51st Mountain Jaeger Infantry Brigade
01.05.1988-01.02.1996
Prapor horských myslivců "Legazpi" III/67
3rd Mountain Jaeger Battalion "Legazpi"
01.02.1996-15.05.2005
67. pěší pluk "Tercio Viejo de Sicilia"
67th Infantry Regiment "Tercio Viejo de Sicilia"
15.05.2005-01.01.2017
67. lehký pěší pluk "Tercio Viejo de Sicilia"
67th Light Infantry Regiment "Tercio Viejo de Sicilia"
15.05.2005-01.01.2017
Lehký pěší prapor "Legazpi" I/67
1st Light Infantry Battalion "Legazpi"
01.01.2017-DD.MM.RRRR
67. pěší pluk "Tercio Viejo de Sicilia"
67th Infantry Regiment "Tercio Viejo de Sicilia"
01.01.2017-DD.MM.RRRR
Motorizovaný prapor "Legazpi" I/67
1st Motorizovaný Infantry Battalion "Legazpi"


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mde.es
forejercito.forumup.es
www.militar.org.ua

San Sebastian, kasárny Loyola [RRRR- RRRR] - Vstup do základne

Vstup do základne
San Sebastian, kasárny Loyola [RRRR- RRRR] - Vstup do základne

Vstup do základne
San Sebastian, kasárny Loyola [RRRR- RRRR] - Objekt z Av. gen. Garrido

Objekt z Av. gen. Garrido
URL : https://www.valka.cz/San-Sebastian-kasarny-Loyola-RRRR-RRRR-t103486#372190Verze : 0
MOD
Diskuse
prosím nepoužívat v letopočtech slovíčko souč. stačí nechat datum nevyplněné stejně jako při neznámém údaji.
URL : https://www.valka.cz/San-Sebastian-kasarny-Loyola-RRRR-RRRR-t103486#374169Verze : 0