Main Menu
User Menu

Velitelství sil rychlé reakce [1992-2006]

Headquarter of Rapid Reaction Forces

Mando de Fuerzas Acción Rápida (FAR)

     
Název:
Name:
Velitelství sil rychlé reakce
Originální název:
Original Name:
Mando de Fuerzas Acción Rápida (FAR)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.01.1992
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.2006
Nástupce:
Successor:
Velenie ľahkých síl pozemnej armády
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.01.1992-01.02.1996 Velitelství armády
01.02.1996-01.11.2006 Velitelství manévrových jednotek
Dislokace:
Deployed:
30.01.1992-01.11.2006 Alcalá de Henares, kasárny

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
30.01.1992-01.07.1996 Lehká pěší výsadková brigáda "Galicia"
30.01.1992-01.07.1996 Paradesantní brigáda "Almogávares"
01.02.1996-01.11.2006 8. lehký jezdecký pluk "Lusitania"
01.07.1996-01.11.2006 6. lehká pěší paradesantní brigáda "Almogávares"
01.07.1996-01.11.2006 7. lehká výsadková brigáda "Galicia"
20.09.1996-01.11.2006 2. lehká pěší brigáda cizinecké legie "Rey Alfonso XIII"

Ručně vyplněné položky:
30.01.1992-01.11.2006 Štáb velenia síl rýchlej akcie
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
forejercito.forumup.es
www.ejercito.mde.es

URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-sil-rychle-reakce-1992-2006-t102955#370718Verze : 4
MOD