Main Menu
User Menu

Velitelství lehkých sil [2006-2017]

Headquarters of Light Forces of Land Forces

Mando de Fuerzas Ligeras (FUL)

     
Název:
Name:
Velitelství lehkých sil
Originální název:
Original Name:
Mando de Fuerzas Ligeras (FUL)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.2006
Předchůdce:
Predecessor:
Velenie síl rýchlej reakce
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2017
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.2006-01.01.2017 Velitelství pozemných sil
Dislokace:
Deployed:
01.11.2006-01.01.2017 Alcalá de Henares, kasárny

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.2006-01.01.2008 1. brigáda horských myslivců "Aragón"
01.11.2006-01.01.2017 2. lehká pěší brigáda cizinecké legie "Rey Alfonso XIII"
01.11.2006-01.01.2017 5. lehká pěší brigáda "San Marcial"
01.11.2006-01.01.2017 6. lehká pěší paradesantní brigáda "Almogávares"
01.11.2006-01.01.2017 7. lehká výsadková brigáda "Galicia"
01.01.2008-01.01.2017 Velitelství horských jednotek "Aragón"

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
forejercito.forumup.es
www.ejercito.mde.es

URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-lehkych-sil-2006-2017-t102943#370657Verze : 4
MOD
V nových podmienkach konca 20 stor. bolo potrebné, aby krajina disponovala flexibilným nástrojom na rýchle riešenie krízových alebo konfliktných situácii. Na základe tejto skutočnosti bolo rozhodnuté dňa 30.1.1992 zriadiť Sily rýchlej reakcie (Fuerza de Acción Rápida (FAR)), ktoré tvorila Brigáda ľahkej pechoty légie Alfonso XIII, VI Brigáda ľahkej výsadkovej pechoty Almogávares, VII Brigáda ľahkej aerotransportnej pechoty Galicia a Pluk ľahkej kavalérie Lusitania No 8.

V roku 1997 sa stávajú Sily rýchlej reakcie súčasťou ARRC (Spojenecké sily rýchlej reakcie) NATO, ako Divízia rýchlej reakcie Španielska, zaradená do operačnej štruktúri síl aliancie.

Jednotky Síl rýchlej rakcie boli vždy prvé, ktoré plnili úlohy stanovené pozemným silám, v oblastiach kde sa na operáciách podieľala Španielska armáda. Sily rýchlej reakcie sa podieľali na operáciách v Bosne a Hercegovine, albánsku, Kosove, Macedonii, Mozambiku, Nicaragui, Hondurase, Pakistáne, Afganistáne, Libanone a Kongu.


Od 1.11.2006 Sily rýchlej reakcie menia označenie na Velenie ľahkých síl, prićom sú podriadené veleniu pozemných síl.
Taktiež od tohto dňa sa zvyšuje ich kapicita na 3 brigády pechoty a jeden pluk protivzduśného delostrelectva, pričom početne čítajú približne 16.000 mužov.


Momentálne pod velenie ľahkých síl podliehajú:

• štáb velenia ľahkých síl (CG. del Mando de Fuezas Ligeras (CG. MFUL)) so sídlom v Alcalá de Henares (Madrid)
• II Brigáda ľahkej pechoty légie (Brigada de Inf. Ligera de la Legión (BRILEG)). So sídlom v Viator (Almería) a Ronda (Málaga)
VI Brigáda ľahkej výsadkovej pechoty (Brigada Paracaidista (BRIPAC)) so sídlom v Parcue de Jarama (Madrid) a Alcantarilla (Murcia)
VII Brigáda ľahkej aerotransportnej pechoty (Brigada de Inf. Ligera Aerotransportable. (BRILAT)). Pontevedra y Asturias
V Brigáda ľahkej pechoty (Brigada de Inf. Ligera V. (BRIL V)) Vitoria (Alava), Bilbao a San Sebastián
• Velenie horských jednotiek (Jefatura de Tropas de Montana. (JTM)) Jaca (Huesca) a Pamplona
II Brigáda kavalérie ( Brigada de Caballería II (BRICAB II)) Zaragoza, Valladolid a Valencia


zdroj
forejercito.forumup.es
www.ejercito.mde.es

Velitelství lehkých sil [2006-2017] - Štruktúra ľahkých síl pozemnej armády

Štruktúra ľahkých síl pozemnej armády
Velitelství lehkých sil [2006-2017] - Rozmiestnenie ľahkých síl

Rozmiestnenie ľahkých síl
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-lehkych-sil-2006-2017-t102943#370658Verze : 0
MOD