Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

 • Vývoj amerického hospodářství během druhé světové války

  📕19.867 🕔12.12.2011

  Úvod

  Druhá světová válka a většina konfliktů následujících nám ukázala, že je to především letecká převaha, která má zásadní vliv na konečný výsledek masivních ozbrojených konfliktů. Na příkladu letectví a průmyslu s ním spojeným přiblížím základní faktory vývoje amerického hospodářského rozvoje směrem k poválečné dominanci.

  Zobrazit celý článek
 • Vývoj amerického hospodářství během druhé světové války

  📕19.593 🕔12.12.2011

  1 Předválečný stav Spojených států amerických

  Hospodářská situace v USA nebyla na konci 30. let stále nijak výrazně pozitivní. Problémy vyplývající z Velké hospodářské krize, která začala na podzim roku 1929, se vládě svými kroky nedařilo plně odstranit. Program Nový úděl (New Deal) prezidenta Roosevelta, se kterým nastupoval v roce 1933 do úřadu, znamenal výraznou změnu role státu v tržní ekonomice. Tyto změny byly navíc podpořeny i nově vzniklou ekonomickou teorií Johna Meynarda Keynese publikovanou v roce 1936 v knize Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz.

  Zobrazit celý článek
 • Vývoj amerického hospodářství během druhé světové války

  📕25.487 🕔12.12.2011

  2. Průběh pomoci USA jejich hlavním spojencům

  V této kapitole budu zkoumat, jakým způsobem USA ovlivnily svými dodávkami materiálu, vybavení a zbraní své spojence. Asi neznámějším příkladem takovéto pomoci byl program Půjčka a pronájem (Lend-Lease program), ale již před jeho vytvořením a schválením USA pomáhaly především Británii a Francii čelit nacistické hrozbě. Kdo byl hlavním zastáncem pomoci a s jakými problémy a překážkami se muselo schvalování a pozdější průběh programu vypořádat jsou další otázky k zodpovězení. Můžeme tedy rozlišovat dvě období USA pomoci - před schválením programu Půjčka a pronájem a po schválení tohoto programu.

  Zobrazit celý článek
 • Vývoj amerického hospodářství během druhé světové války

  📕16.818 🕔12.12.2011

  3. Institucionální organizace válečného úsilí USA

  Přeměna ekonomiky na válečnou není jednoduchou záležitostí. Bez řádného plánu se snaha může stát příliš chaotickou a velmi neefektivní. V rámci této kapitoly se budu zabývat institucemi a úřady, které se na přechodu k válečné výrobě podílely. Institucí vznikalo velmi mnoho, některé vydržely celá léta a jiné zase zanikly během několika měsíců, jejich pole působnosti se velmi často překrývala, takže není jednoduché určit, která byla v té které oblasti nejvýznamnější.

  Zobrazit celý článek
 • Vývoj amerického hospodářství během druhé světové války

  📕20.621 🕔12.12.2011

  4. Budování leteckého obranného průmyslu

  Dostatečně produktivní průmyslová výroba je klíčovým faktorem pro úspěch v moderní válce. Americký průmysl po nepříliš úspěšných 30. letech stál před novou výzvou - zajistit dostatek produkce nejen pro civilní sektor, ale především vyzbrojit samotné USA. Jaké způsoby financování byly pro rozvoj průmyslu použity, kdo byli vlastníci a provozovatelé nových továren? Jak vývoj proběhl v leteckém průmyslu, zda existovaly významné problémy ovlivňující produkci. Jakých hodnot produkce tedy bylo dosaženo? Těmito otázkami se budu zabývat v této kapitole.

  Zobrazit celý článek
 • Vývoj amerického hospodářství během druhé světové války

  📕16.234 🕔12.12.2011

  Závěr

  Razantní zhoršení mezinárodní situace po roce 1938 postavilo představitele USA do obtížné situace. Na této frontě bylo jasně vidět, že případná pokračující rozpínavost Německa ve spojení s Japonskem, by mohla vést k ohrožení amerických zájmů a pozic. Na domácí frontě byla situace vnímána odlišně. V celé americké společnosti převládal izolacionistický pohled.

  Zobrazit celý článek
 • Vývoj amerického hospodářství během druhé světové války

  📕12.391 🕔12.12.2011

  Seznam použité literatury a pramenů

  Přílohy

  Zobrazit celý článek
 • Vývoj amerického hospodářství během druhé světové války

  📕12.244 🕔12.12.2011

  Jako téma bakalářské práce jsem si vybral válečnou ekonomiku Spojených států amerických (USA) během druhé světové války. Protože takovéto rozpětí je velmi široké, zaměřil jsem se na jedno z nejvíce stěžejních odvětví průmyslu a to na průmysl letecký. Druhá světová válka a většina konfliktů následujících nám ukázala, že je to především letecká převaha, která má zásadní vliv na konečný výsledek masivních ozbrojených konfliktů. Na příkladu letectví a průmyslu s ním spojeným přiblížím základní faktory vývoje amerického hospodářského rozvoje směrem k poválečné dominanci.

  Zobrazit celý článek