Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

 • KLDR a důsledky rozdělení Korejského poloostrova

  📕11.126 🕔01.12.2011

  Rozdělený Korejský poloostrov je místem, které vyvolává mnoho otázek a rozdílných názorů. Lidé, kteří žijí po obou stranách demarkační linie, nemají od konce války nejmenší představu o tom, jakým směrem se vyvíjely osudy těch na opačné straně. Neexistuje ani poštovní spojení mezi hlavními městy obou států.

  Zobrazit celý článek
 • KLDR a důsledky rozdělení Korejského poloostrova 1.

  📕17.319 🕔01.12.2011

  Identifikace dimenzí, na které mělo rozdělení Korejského poloostrova vliv

  Rozdělení Korejského poloostrova mezi dva nové státy mělo vliv hned na několik oblastí. Po staletí byli Korejci jedním jednolitým národem a rozdělení se tudíž promítlo do všech hlavních dimenzí. Nejprve bych rád identifikoval a pojmenoval ty nejdůležitější. V dalším průběhu práce se budu detailně věnovat jen několika z nich, které ovšem vycházejí i z dalších, méně viditelných důsledků, a proto je nutné vytvořit komplexní přehled. K hlavním oblastem patří oblast kulturní, demografická, politická, bezpečnostní a socioekonomická. Důsledky rozdělení Koreje zasáhly všechny tyto oblasti.

  Zobrazit celý článek
 • KLDR a důsledky rozdělení Korejského poloostrova 2.

  📕26.520 🕔01.12.2011

  Korejský poloostrov před rozdělením a v průběhu 20. století až do 90. let

  Od roku 1910 až do roku 1945 byla Korea pod japonskou správou a zejména během druhé světové války na ni byl vyvíjen velký nátlak z japonské strany. Japonsko se připravovalo na válku a potřebovalo k tomu zdroje, které se nalézaly na Korejském poloostrově.

  Zobrazit celý článek
 • KLDR a důsledky rozdělení Korejského poloostrova 3.

  📕16.955 🕔01.12.2011

  Sociální důsledky rozdělení Korejského poloostrova pro obě země v současnosti, s důrazem na KLDR

  Svoboda obyvatel, dodržování základních lidských práv, možnost vzdělání a přístup ke zdravotní péči mají velký význam pro lidský život a v obou částech Koreje se od rozdělení do současnosti ubíraly zcela opačným směrem. Příčiny a podněty, které daly základ pro situaci v současné době, rozeberu v podkapitolách pro každou zemi zvlášť, neboť se velmi liší.

  Zobrazit celý článek
 • KLDR a důsledky rozdělení Korejského poloostrova 4.

  📕17.916 🕔01.12.2011

  Ekonomické důsledky rozdělení Korejského poloostrova pro obě země od konce 20. století až do současnosti s důrazem na KLDR

  Hlavní událostí, která měla dopad pro obě části Korejského poloostrova, byl nepochybně konec studené války a rozpad Sovětského svazu. Tato událost byla společně s politickoekonomickými základy, které se vytvořily od vzniku obou států, příčinou změn, které následovaly v průběhu dalších dvou desetiletí. Další rychlá vlna industrializace a modernizace měly v obou zemích odlišné důsledky. V Severní Koreji se dotvořil moderní totalitarismus a nedošlo ke zhroucení režimu, který vydržel i největší hospodářské krize. Naproti tomu Jižní Korea odstartovala prudký vzestup a rozvoj ve všech oblastech politického, společenského a ekonomického života a stává se jednou ze světových hospodářských velmocí.

  Zobrazit celý článek
 • KLDR a důsledky rozdělení Korejského poloostrova: Úvod

  📕14.129 🕔01.12.2011

  Úvod

  Rozdělený Korejský poloostrov je místem, které vyvolává mnoho otázek a rozdílných názorů. Lidé, kteří žijí po obou stranách demarkační linie, nemají od konce války nejmenší představu o tom, jakým směrem se vyvíjely osudy těch na opačné straně. Neexistuje ani poštovní spojení mezi hlavními městy obou států.

  Zobrazit celý článek
 • KLDR a důsledky rozdělení Korejského poloostrova: Závěr

  📕12.615 🕔01.12.2011

  Přes všechny negativní analýzy a hospodářské problémy zůstává Korejská lidově demokratická republika světovým unikátem v mnoha ohledech a bude zajímavé sledovat, jak dlouho vydrží v izolaci a uzavřena politickým a hospodářským reformám.

  Zobrazit celý článek
 • KLDR a důsledky rozdělení Korejského poloostrova: Zdroje

  📕11.680 🕔01.12.2011

  Použitá literatura

  Zobrazit celý článek