Main Menu
User Menu

č. 6: Manévry na Hané

ARMÁDA - Jakab Publishing

ARMÁDA - Jakab Publishing č. 6
Zavadil, Radomír: Manévry na Hané. Závěrečné cvičení československé branné moci v roce 1929 na Kroměřížsku
Nevojice, Jakab Publishing s.r.o. 2020
ISBN 978-80-7648-015-5


Obsah čísla:

Směrnice pro závěrečná cvičení (8-10)
Příprava závěrečného cvičení ZVV Brno (10-11)
Námět závěrečného cvičení ZVV Brno (11-13)
Vývoj situace a zprávy o pohybech vojsk podle námětu závěrečného cvičení ve dnech 24. a 25. srpna 1929 dopoledne; Červená armádní skupina (13-16)
Modrá armádní skupina K (16-19)
Výchozí postavení soupeřících jednotek o čtvrté hodině ranní 26. srpna 1929 dle zakreslení do mapy 1:200 000; Červená armádní skupina (20)
Modrá armádní skupina K (20-22)
Průběh závěrečného cvičení ZVV Brno v roce 1929 na Moravě (22-24)
27. srpen (24-27)
28. srpen (27-30)
29. srpen (31-33)
30. srpen (33-34)
Zhodnocení závěrečných cvičení z roku 1929 (35-40)
Celospolečenký význam závěrečného cvičení na Moravě v roce 1929 (41-43)
Uvítání jednotlivých delegací a hostů zástupci města Kroměříž (44-49)
Příjezd a uvítání prezidenta republiky T. G. Masaryka (49)
Účast prezidenta T. G. Masaryka a zahraničních delegací na závěrečném cvičení (49-55)
Závěrečné cvičení v roce 1929 na Moravě souhrnně (55-64)
Prameny (65)
URL : https://www.valka.cz/c-6-Manevry-na-Hane-t234244#647273Verze : 0
MOD