Main Menu
User Menu

č. 19: Bostony v SSSR

AERO - Jakab Publishing

AERO - Jakab Publishing č. 19
Kotelnikov, Vladimir: Bostony v SSSR
Nevojice, Jakab Publishing s.r.o. 2016
ISBN 978-80-87350-37-9
Obsah čísla:

V letectvu Rudé armády (5-14)
Oči na obloze (15-16)
Nad mořem (16-25)
Ve stíhací roli (25-26)
V Tichomoří (26)
Po válce (28)
V civilním letectvu (28-31)
Závěr (31-33)
Seznam zkratek a zkratkových slov (34)
URL : https://www.valka.cz/c-19-Bostony-v-SSSR-t190644#551186Verze : 1
MOD