Main Menu
User Menu

Zvláštní zásahové jednotky

Spezialeinsatzkommandos (SEK)

Spezialeinsatzkommandos - SEK
Zvláštní zásahové jednotkyV tomto případě se nejedná o jednu konkrétní jednotku. Ve Spolkové republice Německo je policie organizována na zemském principu. Jednotlivé spolkové země mají své zemské policie (Landespolizei). Vedle toho existuje Spolková policie (Bundespolizei), ale ta vznikla teprve v roce 2005 transformací dosavadní Spolkové pohraniční stráže (Bundesgrenzschutz - BGS) a na existenci spolkových policií to v podstatě nic nezměnilo.

Vedle zvláštních jednotek Spolkové policie (GSG 9, BFE+), tak existují i zvláštní jednotky jednotlivých zemských policií. Většinou se jedná alespoň o jednu SEK (Spezialeinsatzkommando, dříve Sondereinsatzkommando) a jednu MEK (Mobiles Einsatzkommando), přičemž SEK je záležitostí uniformované a MEK neuniformované části zemské policie. Některé zemské policie mají více než jednu SEK, některé mají jednu jednotku, jež spojuje MEK i SEK.

Doba a důvody vzniku těchto jednotek jsou prakticky shodné s GSG 9.
URL CZ: https://www.valka.cz/Zvlastni-zasahove-jednotky-t58830#212517Verze : 4
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Spezialeinsatzkommandos-SEK-t58830#212517Version : 0
MOD