Main Menu
User Menu

Značení a používané skratky perutí námořního letectva

VB - Bombardovací peruť (Bombing Squadron)
VC - Smíšená peruť (Composite Squadron)
VCS - Průzkumná (?) peruť (Cruiser Scouting Squadron)
VD - peruť Fotgrafického průzkumu (Photographic Reconnaissance Squadron)
VF - Stíhací peruť (Fighting Squadron)
VFN - peruť Nočních stíhačů (Night Fighting Squadron)
VGF - Eskortní stíhací peruť (Escort Fighting Squadron)
VGS - Eskortní průzkumná peruť (Escort Scouting Squadron)
VH - Záchrannářská peruť (Air-Sea Rescue Squadron)
VJ - Víceúčelová peruť (Utility Squadron)
VM - Blíže nespecifikovaná jednotka (Miscellaneous Squadron)
VN-D - Výcviková peruť (Training Squadron (Naval District))
VO - Pozorovací peruť (Observation Squadron)
VOT - Operační výcviková peruť (Operational Training Squadron)
VP - Hlídková peruť (Patrol Squadron)
VP-D - Hlídková peruť (Patrol Squadron (Naval District))
VPB - Hlídková/Bombardovací peruť (Patrol Bombing Squadron)
VR - Transportní peruť (Transport Squadron)
VRE - Transportní/Evakuační peruť (Transport-Evacuation Squadron)
VRF - Transportní peruť (Ferry Squadron)
VRS - Servisní peruť (Service Squadron)
VS - Výzvědná peruť (Scouting Squadron)
VS-D - Výzvědná peruť (Scouting Squadron (Naval District))
VSB - Výzvědná/Bombardovací peruť (Scout Bombing Squadron)
VT - Torpédová peruť (Torpedo Squadron)
VTB - Torpédová/Bombardovací peruť (Torpedo Bombing Squadron)
VX-D - Experimentální peruť (Experimental Squadron (Naval District))

ZJ - Víceúčelová peruť vzducholodí (Airship Utility Squadron)
ZN - Výcviková peruť vzducholodí (Airship Training Squadron)
ZP - Hlídková peruť vzducholodí (Airship Patrol Squadron)
ZS - Výzvědná peruť vzducholodí (Airship Scouting Squadron)
URL : https://www.valka.cz/Znaceni-a-pouzivane-skratky-peruti-namorniho-letectva-t44810#175644Verze : 0