Main Menu
User Menu

Ženijní prapor typ II [1939-1939]

Batalion saperów typ II/Engineer Battalion Type II

Ženijní prapor typ II – Batalion saperów typ II – Engineer Battalion Type II


Jako vojskové těleso válečného stavu ženijního vojska byl zformován v poplachové nebo všeobecné mobilizaci a byl zařazen do sestavy divize jako nástroj ženijního zabezpečení bojiště.
Prapory byly rozděleny do tří podtypů, které se odlišovaly organizační strukturou a vybavením:
ženijní prapor typu II – z plným kompletem prostředků pro zdolávání vodních toků jak rovněž pro zatarasovací a destrukční úkoly. Ženijní rota-pěší byla vybavena vozy s pneumatikami, což umožňovalo rychlou změnu z hipomobilní na automobilní trakci. Motorizovaná ženijní rota byla lehkého typu a měla menší stavy než motorizovaná rota ženijního praporu typ I. Ženijní kolona byla hipomobilní. Mostní četa byla vybavena prostředky pro stavbu pontonového mostu o délce 45 m a únosnosti do 4 tun. Motorizovaná rota disponovala 3500 kg výbušninami, 180 protitankovými minami a 800 trupy pro jejich výrobu.


ženijní prapor typu IIa – jedna pěší rota byla vybavena vozy s pneumatikami a druhá rota vozy s ocelovými obručemi kol. Motorizovaná rota byla lehkého typu. Ženijní kolona měla proměnlivý počet motorových a hipomobilních dopravních prostředků. Pro zdolávání vodních toků disponoval rovněž pěším zákopnickým pontonovým družstvem.

ženijní prapor typu IIb – obě ženijní pěší roty byly vybaveny vozy s ocelovými obručemi kol, neměl motorizovanou ženijní rotu a protiplynovou četu. V ženijní koloně nebyly prostředky pro zdolávání vodních toků. Jako celek byl hipomobilní. V ženijních pěších rotách bylo tabulkově po 52 koní. Přesný počet tažných koní v celém praporu není znám, ale některé zdroje uvádějí až 250 koní.


Tabulkové počty ženijního praporu typ II:
Tabulkové počty:
jednotka velitel+velitelství praporu 1. ženijní rota-pěší 2. ženijní rota-pěší 3. motorizovaná ženijní rota (zatarasovací) Ženijní kolona Protiplynová četa Celkem
důstojníci 7 4 4 5 4 1 25
poddůstojníci 13 30 30 13 11 5 102
mužstvo 36 162 162 66 104 48 578
Byly mobilizovány tyto ženijní prapory podtypů II, II a, II b:Ženijní prapor č: Podtyp (dle mobilizačních tabulek) Podtyp (dle skutečnosti) Mobilizační těleso Mobilizační středisko: Mobilizační skupina (termín ukončení mobilizace) Velitel praporu k 01.09.1939: Určeno pro:
1 II b II b 3. ženijní prapor Vilno červená (48 hod.) kapitán Tadeusz Wejtko 1. legionářská pěší divize
2 II b II b 2. ženijní pluk Puławy všeobecná 1. sled (4. den) major Franciszek Kostek 2. legionářská pěší divize
3 II b II b 2. ženijní pluk Puławy všeobecná 1. sled (5. den) kapitán Władysław Tyszkiewicz 3. legionářská pěší divize
4 II b II a 8. ženijní prapor Toruň modrá (44 hod.) major Teofil Boniecki 4. pěší divize
5 II b II 4. ženijní pluk Přemysl všeobecná 1. sled (4. den) major Tadeusz Leon Chlebowski 5. pěší divize
6 II b II a 5. ženijní prapor Krakov žlutá (36 hod.) major Jan Władyka 6. pěší divize
7 II a II a Ženijní a zákopnické středisko 7. pěší divize Częstochowa modrá (36 hod.) 3 major Jan VI Szymański 7. pěší divize
8 II II 1. ženijní prapor Modlin modrá (32 hod.) 1 major ing. Walerian Klimowicz 8. pěší divize
9 II II a 6. ženijní prapor Brest nad Bugem červená (30 hod.) major Witold Bronisław Brzeziński 9. pěší divize
10 II a II a Ženijní a zákopnické středisko 10. pěší divize Sieradz zelená (36 hod.) 3 major Ludwik Siemiński 10. pěší divize
11 II a II a Ženijní a zákopnické středisko 10. pěší divize Stryj všeobecná 1. sled (4. den) major Włodzimierz Kupryk 11. pěší divize
12 II a II Ženijní a zákopnické středisko 12. pěší divize Tarnopol zelená (36 hod.) 4 major Stanisław Wojakowski 12. pěší divize
13 II a II Ženijní a zákopnické středisko 13. pěší divize Równe zelená (36 hod.) 1 major Jan Roch Ulejczyk 13. pěší divize
14 II a 2 II 7. ženijní prapor Poznaň žlutá (24 hod.) major Henryk Kosicki 14. pěší divize
15 II a II a 8. ženijní prapor Toruň modrá (32 hod.) major Jan Guderski 15. pěší divize
16 II a II a Ženijní a zákopnické středisko 16. pěší divize Grudziądz modrá (30 hod.) 4 major Eugeniusz Szubert 16. pěší divize
17 II b II a 7. ženijní prapor Poznaň žlutá (36 hod.) kapitán ing. Aleksander Karchesy 17. pěší divize
18 II a II a Ženijní a zákopnické středisko 18. pěší divize Łomża modrá (36 hod.) 1 major Kazimierz Mizerek 18. pěší divize
19 II b II 3. ženijní prapor Vilno červená (38 hod.) major Stanisław Maculewicz 19. pěší divize
20 II a II Ženijní a zákopnické středisko 20. pěší divize Słonim zelená (36 hod.) 3 major Czesław Paczkowski 20. pěší divize
21 II b II 5. ženijní prapor Krakov žlutá (72 hod.) major Maksymilian Orłowski 21. horská pěší divize
22 II b II b 4. ženijní pluk Přemysl žlutá (48 hod.) kapitán Michał Knapik 22. horská pěší divize
23 II a II a Ženijní a zákopnické středisko 23. pěší divize Mysłowice žlutá (30 hod.) 4 major Marian Skierczyński 23. pěší divize
24 II b II b 4. ženijní pluk Přemysl všeobecná 1. sled (5. den) major Stefan Pięta 24. pěší divize
25 II a II a Ženijní a zákopnické středisko 25. pěší divize Kalisz modrá (30 hod.) 4 major Gracjan Kazimierz Dąbrowski 25. pěší divize
26 II b II a 2. ženijní pluk Puławy černá (24 hod.) major Kazimierz Ferdynand Andrzej Wojakowski 26. pěší divize
27 II a II a Ženijní a zákopnické středisko 27. pěší divize Sarny zelená (44 hod.) 3 major Roman Szymanowski 27. pěší divize
28 II b II b 2. ženijní pluk Puławy černá (48 hod.) kapitán Józef Salecki 28. pěší divize
29 II a II Ženijní a zákopnické středisko 29. pěší divize Grodno žlutá (36 hod.) 3 major Eugeniusz Ożóg 29. pěší divize
30 II b II 6. ženijní prapor Brest nad Bugem červená (30 hod.) kapitán ing. Jerzy Skalski 30. pěší divize
43 II b II b Ženijní rota SOP "Grodno" Grodno žlutá (60 hod.) kapitán Edward Herman 33. pěší divize (záložní)
46 II b II b 4. ženijní pluk Přemysl všeobecná 1. sled (6. den) kapitán Tadeusz Franciszek Struś 36. pěší divize (záložní)
47 II b II a 7. ženijní prapor Poznaň žlutá (58 hod.) kapitán Teofil Jaroszewski Armáda "Poznaň"
48 II b II b 8. ženijní prapor Toruň modrá (66 hod.) major Wacław Wasilewski Armáda "Pomořany"
50 II b II b 4. ženijní pluk Přemysl žlutá (36 hod.) major Władysław Zawalnicki Armáda "Lodž"
53 II b II b 3. ženijní prapor Vilno červená (66 hod.) kapitán Edmund Wahren Samostatná operační skupina "Narew"
55 II b II b 5. ženijní prapor Krakov všeobecná 2. sled (3. den) kapitán Zenon Schreyer 45. pěší divize (záložní) 5
56 II b II b 6. ženijní prapor Brest nad Bugem všeobecná 2. sled (4. den) major Tadeusz Górecki 39. pěší divize (záložní)
61 II b II b 1. ženijní prapor Modlin všeobecná 1. sled (4. den) major Tadeusz II Pisarski 41. pěší divize (záložní)
71 II b II b 1. ženijní prapor Modlin všeobecná 2. sled (4. den) kapitán Zygmunt III Zakrzewski 44. pěší divize (záložní)

Poznámky: 1 - 1. ženijní rota - pěší v termínu 20 hodin a velitel sborové oblasti se měl dohodnout s velitelem pěší divize na jejím typu (vozy s pneumatikami nebo ocelovými obručemi kol).
2 - ženijní kolona měla být mobilizována bez mostní čety
3 - 1. ženijní rota - pěší v termínu 24 hodin a velitel sborové oblasti se měl dohodnout s velitelem pěší divize na jejím typu (vozy s pneumatikami nebo ocelovými obručemi kol).
4 - 1. ženijní rota - pěší v termínu 18 hodin a velitel sborové oblasti se měl dohodnout s velitelem pěší divize na jejím typu (vozy s pneumatikami nebo ocelovými obručemi kol).
5 - od 02.09.1939 byla v sestavě 55. pěší divize (záložní)
V průběhu bojů byly vytvořeny ještě improvizované ženijní prapory:


Ženijní prapor Pozemní obrany pobřeží složený ze 126., 127. záložní ženijní roty a námořní záložní ženijní roty vystavené Kádrem námořnictva – velitel major Jakub Witkowski (podle Cuttera), ale ve schematismu z roku 1939 toto jméno není uvedeno.
101. ženijní prapor v Armádě „Varšava“ – kapitán Henryk Kurowski
102. ženijní prapor v Armádě „Varšava“ – kapitán v záloze Czesław Wallner
Ženijní prapor 50. pěší divize pod velením majora Cypriana Ułaszyna (? ve schematismu 1939 není uveden) ve složení:
23. ženijní rota (původní Železniční mostní rota č. 23), 121 ženijní rota, motorizovaná ženijní rota.
Ženijní prapor 60. pěší divize pod velením majora Stanisława Wanického (? ve schematismu 1939 není uveden), v jehož sestavě byly 3 ženijní roty.


Zdroje:
Cutter, Zdzisław: Polskie wojska saperskie w 1939 r. : organizacja, wyposażenie, mobilizacja i działania wojenne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 2003.
Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
Pawłowski, Tymoteusz: Armia marszałka Śmigłego. Idea rozbudowy Wojska Polskiego 1935-1939, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2009
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W″ i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza „Adiutor″, Warszawa 2010
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Ženijní prapor typ II [1939-1939] - Organizační schéma ženijního praporu typ II

Organizační schéma ženijního praporu typ II
URL CZ: https://www.valka.cz/Zenijni-prapor-typ-II-1939-1939-t122196#417630Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Batalion-saperow-typ-II-Engineer-Battalion-Type-II-t122196#417630Version : 0
MOD