Main Menu
User Menu

Zemná telegrafia

Earth communication

Zemná telegrafia (Earth communication) je druh spojenia používaný počas 1. svetovej vojny a až do konca 2. svetovej. V pôvodnom prevedení išlo o výkonové prerušovače, obdoba zvončeka na jednosmerný prúd, ktoré boli klúčované v rytme morzeovky. Tieto vytvárali vysoké napätie ktoré sa privádzalo do dvoch uzemnených elektród vzdialených od seba 100 až 200 m. pre príjem sa používali slúchadlá pripojené k rovnakým elektródam. Dosah bol asi 5 krát väčší ako bola vzdialenosť elektród. Po 1. svetovej sa začali používať elektrónkové zosilňovače a dosah stúpal. Tento druh spojenia bol dokonca plánovaný aj pre použitie v ČS pohraničných pevnostiach.


Zdroj: Radio communication (marec 1997), vlastné poznatky
URL : https://www.valka.cz/Zemna-telegrafia-t92586#346628Verze : 0
MOD